Mexico

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Mexico.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Mexico, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information 

Mexico kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Svinekød og svinekødprodukter

Krav om godkendelse og opførelse på listen gælder ikke for virksomheder, der leverer råvarer af svinekød til fremstilling af proteinpulver i Danmark. 

Liste over godkendte virksomheder

Se liste over godkendte virksomheder til eksport af kød og kødprodukter

Procedure for godkendelse af virksomheder 

Svinekød og svinekødprodukter

Opførelse på listen sker, når de mexicanske myndigheder har godkendt virksomheden.