Panama

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Panama.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Panama, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information 

Panama kræver listning for følgende produktkategorier

  • Mælkeprodukter

Krav om godkendelse og opførelse på listen gælder ikke for lagervirksomheder, herunder køle-/fryselagre. 

Liste over godkendte virksomheder

Liste over virksomheder godkendte til eksport af fødevarer til Panama, kan findes på myndighederne i Panamas (APAs) hjemmeside.

Gå til myndighederne i Panamas hjemmeside

 Vælg: "DINAMARCA" i drop down menuen.

Procedure for godkendelse af virksomheder

For at en virksomhed kan blive listet til eksport af myndighederne i Panama, skal virksomheden være listet som en officielt autoriseret fødevarevirksomhed på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Se listen over autoriserede fødevarevirksomheder

Hvis virksomheden er listet på ovenstående liste, er det Fødevarestyrelsens opfattelse, at virksomheden kan søge om at blive godkendt til at eksportere. Ansøgningsformularen kan også bruges til udvidelse af produktsortiment og ændring i virksomhedsregistrering. 

Virksomheden skal udfylde ansøgningsformularen på spansk 

Hent ansøgningsformularen (PDF)

International Handel har udarbejdet en vejledning til udfyldelse af ansøgningsformularen:

Hent vejledning til udfyldelse af ansøgningsformular (PDF)

Produktets TARIFF kode til ansøgning

Myndighederne i Panama har lavet en oversigt over Panamas krav til godkendte produkter. Kravene er landespecifikt inddelt efter hvilke produkter, eksport landet er godkendt til.

Oversigt over mulige krav til specifikt produkt

Landet kan findes under fanen PAIS, hvor produkterne og produkternes TARIFF koder er listet. Ud for produktet fremkommer pdf’er med tekst til det pågældende produkt, hvori det beskrives om der kræves godkendelse af virksomheden til at eksportere det specifikke produkt

OBS! Danmark er endnu  ikke på oversigten (kommer snarest).

Udløbet virksomhed (markeret med rødt på APA's liste)

Hvis en virksomhed er udløbet på APA's hjemmeside, er den markeret med rødt. For at virksomheden kan blive regodkendt, skal denne ikke udfylde en ny formular. Virksomheden skal dog angive på skrift dets navn, adresse, autorisationsnummer samt det/de produkter som de ønsker at eksportere/har været godkendt til at eksportere tidligere, samt korrekte told-koder for produkterne. Dette sendes via den lokale fødevarekontrolenhed til International Handel.

Opførelse på listen sker, når myndighederne i Panama har godkendt virksomheden.