Saudi Arabien

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Saudi Arabien.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Saudi Arabien, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information

Saudi Arabien kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Oksekød og oksekødprodukter
  • Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter
  • Mælkeprodukter

Krav om opførelse på listen gælder ikke for lagervirksomheder, herunder køle/fryselagre, der oplagrer mælkeprodukter.

Liste over godkendte virksomheder

Liste over virksomheder godkendt til eksport af fødevarer til Saudi Arabien, kan findes på myndighederne i Saudi Arabiens hjemmeside.

Se listen på myndighederne i Saudi Arabiens hjemmeside

Vælg land (country): Denmark ​​​og derefter virksomheder i godkendte produktkategorier:

​Kød og kødprodukter (Meat and meat products)​, vælg godken​​dte virksomheder​ i kategorierne oksekød (bovine), fjerkrækød (​poultry meat), fjerkrækødprodukter (poultry meat products).

Mælkeprodukter (milk and milk products), vælg godkendte virksomheder​​ i kategorierne mælkeprodukter (​dairy products), modermælkserstatning (breast milk substitutes)​.

Procedure for godkendelse af virksomheder

Opførelse på listen sker, når myndighederne i Saudi Arabien har godkendt virksomheden. Godkendelsen kan forudsætte inspektion fra fødevaremyndighederne i Saudi Arabien.

Hent ansøgningsskemaet for eksport af oksekød og oksekødprodukter til Saudi Arabien

Hent ansøgningsskemaet for eksport af mælkeprodukter til Saudi Arabien

Særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Saudi Arabien

Læs om Saudi Arabiens krav vedrørende fødevarehygiejne

Læs Saudi Arabiens generelle principper for fødevarehygiejne

Læs om Saudi Arabiens hygiejneregler for fødevarefabrikker og deres personale