Singapore

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Singapore.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Singapore, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information

Singapore kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Oksekød og oksekødprodukter
  • Æg og ægprodukter
  • Kølet (ikke-frosset) svinekød

Krav om opførelse på listen gælder ikke for:

  • Lagervirksomheder, herunder køle/fryselagre
  • Virksomheder, der ikke selv eksporterer ægprodukter til Singapore, men som leverer råvarer af ægprodukter til andre virksomheder med henblik på videre forarbejdning (varmebehandling) og eksport af ægprodukter til Singapore.

Liste over godkendte virksomheder

Ægprodukter

Liste over virksomheder godkendt til eksport af ægprodukter til Singapore, kan findes på Singapore Food Agency's hjemmeside

Se listen på Singapore Food Agency's hjemmeside

Vælg Country: Denmark, Category: Processe​d egg, tryk på Search​.

Skalæg (Table eggs)

Se liste over godkendte leverandører af skalæg (table eggs) til Singapore (pdf)

Oksekød og oksekødprodukter 

Liste over virksomheder godkendt til eksport af oksekød og oksekødprodukter til Singapore, kan findes på Singapore Food Agency's hjemmeside

Se listen på Singapore Food Agency's hjemmeside

Vælg Country: D​enmark, Category: All, Species: Beef/ Veal, tryk på Search.

Svinekød

Liste over virksomheder godkendt til eksport af svinekød og svinekødprodukter til Singapore, kan findes på Singapore Food Agency's hjemmeside

Se listen på Singapore Food Agency's hjemmeside

​​Vælg Country: Denmark, Category: All, Species: Pork, tryk på Search.

Procedure for godkendelse af virksomheder

Virksomheden skal udfylde en ansøgningsformular ved ansøgning om godkendelse til eksport til Singapore. Opførelse på listen sker, når myndighederne i Singapore har godkendt virksomheden.

Hent ansøgningsformularen til ansøgning om godkendelse af eksport af oksekød

Gå til myndighederne i Singapores hjemmeside for at finde ansøgningsformularer til æg og ægprodukter og kølet (ikke-frosset) svinekød)

Særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Singapore

Læs de særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Singapore