Sydafrika

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Sydafrika.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Sydafrika, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information 

Sydafrika kræver listning for følgende produktkategorier

  • Oksekød undtaget kødprodukter og tarme
  • Svinekød undtaget kødprodukter og tarme
  • Fjerkrækød undtaget kødprodukter og tarme

Krav om godkendelse og opførelse på listen gælder ikke for lagervirksomheder, herunder køle-/fryselagre. 

Liste over godkendte virksomheder

Se liste​​ over virksomheder godkendt til eksport af svinekød og fjerkrækød til Sydafrika på Sydafrikas myndigheders hjemmeside.

Se listen på Sydafrikas myndigheders hjemmeside

Vælg Enter Country: Denmark, tryk på R​un Query.

Obs. listen indeholder en række virksomheder godkendt til species "R-Red meat". Denne betegnelse bruges for oksekø​​d, som dog i en del år ikke har kunnet eksporteres til Sydafrika, og fortsat (juni 2022) ikke kan eksporteres til Sydafrika.​

Procedurer for godkendelse af virksomheden

Opførelse på listen sker, når de sydafrikanske myndigheder har godkendt virksomheden.