Taiwan

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Taiwan.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Taiwan, samt lister over godkendte virksomheder.

Taiwan kræver listning for følgende produktkategorier

  • Svinekød og svinekødsprodukter
  • Fisk og fiskeprodukter

NB: Der er krav om, at hele produktionskæden skal godkendes.

Liste over godkendte virksomheder

Svinekød og svinekødsprodukter

Se liste over virksomheder godkendt til eksport af kød og kødprodukter 

Fisk og fiskeprodukter

Liste over godkendte danske fiskevirksomheder ses på Taiwans myndigheders hjemmeside. (Information kommer snarest)

Liste over godkendte grønlandske fiskevirksomheder ses på Taiwans myndigheders hjemmeside.​ (Information kommer snarest)

Procedure for godkendelse af virksomheder

Opførelse på listen sker, når myndighederne i Taiwan har godkendt virksomheden.

Særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Taiwan

Læs de særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Taiwan