Taiwan

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Taiwan.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Taiwan, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information

Taiwan kræver listning for følgende produktkategorier

  • Svinekød og svinekødsprodukter
  • Fisk og fiskeprodukter

Liste over godkendte virksomheder

Svinekød og svinekødsprodukter

Se liste over virksomheder godkendt til eksport af kød og kødprodukter 

Fisk og fiskeprodukter

Liste over godkendte danske fiskevirksomheder ses på Taiwans myndigheders hjemmeside. Opdateres når Fødevarestyrelsen har modtaget information fra myndighederne i Taiwan.

Liste over godkendte grønlandske fiskevirksomheder ses på Taiwans myndigheders hjemmeside.​ Opdateres når Fødevarestyrelsen har modtaget information fra myndighederne i Taiwan.

Procedure for godkendelse af virksomheder

Opførelse på listen sker, når myndighederne i Taiwan har godkendt virksomheden.

Særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Taiwan

Læs de særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Taiwan