USA

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til USA.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til USA, samt lister over godkendte virksomheder.

USA kræver listning for følgende produktkategorier

  • Ægprodukter
  • Oksekød
  • Svinekød
  • Fjerkrækød og kødprodukter undtagen saltede tarme

For virksomheder, der oplagrer emballeret kød eller emballerede kødprodukter egnet til eksport til USA, men som ikke afsender produkterne direkte til USA, gælder krav om godkendelse og opførelse på listen ikke.

Liste over godkendte virksomheder

Kød og kødprodukter

Se liste over virksomheder godkendt til eksport af kød og kødprodukter

Vær opmærksom på, at myndighederne i USA har deres egen liste, der så vidt muligt flugter med den danske.

Liste over godkendte virksomheder på USDAs hjemmeside

Procedure for godkendelse af virksomheder

I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden oplyse hvilke produktkategorier, der ønskes eksporteret til USA. Opførelse på listen sker samtidig med Fødevarestyrelsens meddelelse til USAs myndigheder.

Krav om godkendelse og opførelse på listen gælder ikke for virksomheder, der oplagrer emballeret kød eller emballerede kødprodukter egnet til eksport til USA, men som ikke afsender produkterne direkte til USA..

Særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til USA

Læs de særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til USA gældende fra d. 11. maj 2022

Læs de særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til USA gældende fra d. 15. maj 2021

Læs vejledningen til de særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til USA