Usbekistan

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Usbekistan.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Usbekistan, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information

Usbekistan kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Mælk og mælkeprodukter
  • Fisk og fiskeprodukter

Liste over godkendte virksomheder

Listen over godkendte virksomheder til eksport af mælk og mælkeprodukter samt fisk og fiskeprodukter kan findes på de usbekiske myndigheders hjemmeside

Se listen på de usbekiske myndigheders hjemmeside

Myndighederne i Usbekistan har valgt, at de grønlandske virksomheder er under listen for Danmark. Så for at finde listen over godkendte danske og grønlandske virksomheder, gå her under fanen "Страна" og vælg "ДАНИЯ". Så ville alle godkendte virksomheder komme frem. 

NB: Fødevarestyrelsen er gjort opmærksom på, at der har været en historisk eksport af mælk fra mejerivirksomheder, der ikke er opgjort på ovenstående liste. Disse mejeri virksomheder kan stadig få deres certifikater underskrevet og eksportere på egen regning og risiko pba. historik. Fødevarestyrelsen opfordre disse mejeri til at udfylde nedenstående spørgeskema, indsende dem til deres tilsynsførende, hvorefter det vil blive videresendt til myndighederne i Usbekistan. 

Procedure for godkendelse af virksomheder og formularer til ændring af virksomhedsnavn mm. 

Virksomheden skal anvende et ansøgningsskema ved ansøgning om godkendelse til eksport. 

Dokument til ansøgning af ny godkendelse og til ændring af virksomhedsnavn mm. er det samme. 

Hent ansøgningsskemaet til eksport af virksomheder, der forarbejder fisk og fiskeprodukter til Usbekistan

Hent ansøgningsskemaet til eksport af virksomheder, der forarbejder mælk og mælkeprodukter til Usbekistan

Såfremt virksomheder vil påbegynde eksport af varer, der ikke er nævnt ovenfor, kan spørgeskemaer findes på de usbekiske myndighederes hjemmeside.

Find spørgeskema på de usbekiske myndigheders hjemmeside