Vietnam

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Vietnam.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Vietnam, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information 

Vietnam kræver listning for følgende produktkategorier

  • Oksekød
  • Svinekød
  • Fjerkrækød
  • Kødprodukter
  • Fisk og fiskeprodukter

Krav om opførelse på listen gælder ikke for:

  • Lagervirksomheder, herunder køle/frysefaciliteter (alle fødevarer)
  • Virksomheder, der leverer råvarer til andre virksomheder med henblik på videreforarbejdning og eksport til Vietnam, men som ikke selv eksporterer eller ønsker at eksportere animalske fødevarer til Vietnam
  • Virksomheder, der fremstiller forarbejdede, spiseklare kød- eller fiskeprodukter i detailemballage, gælder krav om godkendelse og opførelse på listen ikke.

Liste over godkendte virksomheder

Fisk og fiskevarer

Liste over danske og grønlandske virksomheder godkendt til eksport af fisk og fiskevarer til Vietnam kan findes på de vietnamesiske myndigheders hjemmeside

Se listen på de vietnamesiske myndigheders hjemmeside

Kød og kødprodukter 

Liste over virksomheder godkendt til eksport af svinekød, oksekød og fjerkrækød til Vietnam kan findes på de vietnamesiske myndigheders hjemmeside

Se listen på de vietnamesiske myndigheders hjemmeside

Procedure for godkendelse af virksomheder

Virksomheden skal udfylde en ansøgningsformular ved ansøgning om godkendelse til eksport til Vietnam. Opførelse på listen sker, når myndighederne i Vietnam har godkendt virksomheden. Godkendelsen kan forudsætte inspektion fra fødevaremyndighederne i Vietnam, særligt for spiselige slagtebiprodukter.

Hent ansøgningsformular no. 07 til godkendelse af virksomheder

Eftersom Grønland ikke er en del af EU, skal grønlandske virksomheder udfylde form no 09 foruden form 07.

Hent ansøgningsformular 09 til godkendelse af grønlandske virksomheder

 

Læs vejledningen til udfyldelse af ansøgningsformularen 

Særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Vietnam

 Læs de særlige krav vedrørende grænseværdier for animalske produkter