Malaysia

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Malaysia.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Malaysia, samt lister over godkendte virksomheder.

Landespecifik information 

Malaysia kræver listning for følgende produktkategorier:

  • Svinekød og svinekødprodukter
  • Fjerkrækød 
  • Mælkeprodukter (Inklusiv is)
  • Varmebehandlede ægprodukter

For lagervirksomheder, herunder køle/fryselagre gælder ovenstående krav om godkendelse og opførelse på listen ikke.

Liste over godkendte virksomheder

Svinekød og svinekødprodukter

Se liste over godkendte virksomheder til eksport af svinekød og svinekødprodukter 

Fjerkræslagterier

Se listen over godkendte fjerkræslagterier 

Mejerier

Se listen over godkendte mejerivirksomheder

Mælkeprodukter og varmebehandlede ægprodukter

Listen over godkendte virksomheder til eksport af mælkeprodukter og varmebehandlede ægprodukter kan findes på de malaysiske myndigheders hjemmeside

Gå til de malaysiske myndigheders hjemmeside

  • Mælkeprodukter: Vælg "Import", efter fold-ud klikkes på ​Dairy products under punkt 11. Landene på listen er ordnet alfabetisk i kolonnen "country", danske virksomheder har koden DK i denne kolonne.
  • Varmebehandlede ægprodukter: Vælg "Import", efter fold-ud klikkes på ​det nederste link under punkt 10. Landene på listen er ordnet alfabetisk i kolonnen "country", danske virksomheder har koden DK i denne kolonne.​

Procedure for godkendelse af virksomheder

Virksomheden skal anvende et ansøgningsskema ved ansøgning om godkendelse til eksport. Opførelse på listen sker, når myndighederne i Malaysia har godkendt virksomheden. Godkendelsen kan forudsætte inspektion fra fødevaremyndighederne i Malaysia.

Krav om godkendelse og opførelse på listen gælder ikke for lagervirksomheder, herunder køle-/fryselagre.

Svinekød og svinekødprodukter

Hent ansøgningsskema til brug ved ansøgning om godkendelse til eksport af svinekød og svinekødprodukter

Mælkeprodukter

Hent ansøgningsskema til brug ved ansøgning om godkendelse til eksport af mælkeprodukter

Ansøgningsskema til regodkendelse

Hent ansøgningsskema til regodkendelse

Årlig evalueringsrapport

Hent Annual Performance Evaluation Report

Særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Malaysia

Læs de særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Malaysia