Storbritannien

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Storbritannien.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Storbritannien, samt lister over godkendte virksomheder.

Certifikatkrav til Storbritannien fra d. 31. januar 2024

Storbritannien har den 29. august 2023 offentliggjort deres nye grænsekontrolmodel: ”The Border Target Operating Model

Med offentliggørelsen har de samtidigt rykket datoerne for implementering af certifikater og grænsekontrol.

Dette indebærer følgende nye datoer:

31. januar 2024: Introduktion af sundhedscertifikater for animalske produkter med middel risiko, samt højrisikoprodukter af ikke animalsk oprindelse.

30. april 2024: Introduktion af dokumentkontrol og risikobaseret fysisk kontrol på grænsen af SPS-produkter med middel og høj risiko.

31. oktober 2024: Introduktion af Sikkerheds- og sundhedsdeklarationer for EU-import, iværksættelse af UK Single Trade Window og et reduceret datasæt.

Grænsekontrolmodellen har derudover følgende hovedpointer:

  • Certifikatkrav gælder kun for de produkter, som GB definerer som høj eller medium sundhedsrisiko
  • Høj risiko produkter, har allerede certifikatkrav, det er primært levende dyr og avlsmateriale.
  • Medium risikoprodukter er blandt andet: Æg, fiskeprodukter, fersk kød og kødprodukter, petfood og animalske biprodukter.
  • Produkter defineret med lav risiko vil ikke være omfattet certifikatkrav.
  • Grænsekontrollen der bliver indført, vil på højrisiko-produkter være på 100% både ved ID- og fysisk-kontrol.
    På middelrisiko-produkter vil kontrollen af varerne være på mellem 1-30% både ved ID- og fysisk-kontrol.
  • Storbritannien vil arbejde mod en helt digitaliseret proces, med elektroniske certifikater.

Den nye grænsekontrolmodel, kan findes her: The Border Target Operating Model: August 2023

Den gældende risikokategorisering kan findes her: TOM risk categories for animal and animal product imports from the EU to Great Britain: summary tables

Storbritanniens certifikatmodeller kan findes her: Model health certificates for exports of live animals and animal products to Great Britain - GOV.UK (www.gov.uk)

Fødevarestyrelsen arbejder på at lave de med erhvervet aftalte prioriterede certifikater til skrivebare pdf-versioner, samt at lave relevant vejledninger til certifikatdatabasen. Dette forventes at blive tilgængeligt i løbet af oktober 2023.

Derudover vil Kommissionen stille alle certifikater til rådighed i TRACES.

Myndighederne i Storbritannien har derudover offentliggjort en del online webinarer omkring specifikke produkter og grænsekontrolmodellen .
Man kan tilmelde sig her: The BTOM: What are the SPS Border Controls?

Du finder lister over registrerede fødevarevirksomheder på myndig​​hederne i Storbritanniens hjemmeside.

Gå til myndighederne i Storbritanniens hjemmeside

Fra 1. januar 2022 skal alle autoriserede virksomheder, der vil eksportere til Storbritannien registreres og listes i TRACES. Når certifikatkravet for pågældende produktkategori træder i kraft skal de virksomheder der nævnes/oplyses i eksportcertifikater være korrekt registreret og listet i TRACES.
Der kræves ikke registrering i TRACES af andre typer fødevarevirksomheder (fx kontorvirksomheder, registrerede lagervirksomheder), der er nævnt i eksportcertifikater til Storbritannien.
Fødevarestyrelsen (Eksportkontrolcentret, EKC) sørger for, at alle autoriserede virksomheder registreres i TRACES uafhængigt af om virksomhederne eksporterer eller ej. Virksomheden kan tjekke, om den er korrekt registreret i TRACES i TRACES databasen.

Gå til virksomhedslisten i TRACES. 

Hvis virksomheden ikke er korrekt registreret kan virksomheden rette henvendelse til EKC, TRACES Hotline på TRACES@fvst.dk eller tlf. 7266 1801.

Danske eksportører skal være opmærksom på, at importøren af visse produkter til Storbritannien er ansvarlig for at forhåndsanmelde importen til de britiske myndigheder. Dette kan kræve koordinering mellem eksportør og importør. Storbritannien har desuden oplyst, at det er et krav at certifikater for forsendelser til Storbritannien anføres det relevante nummer for forhåndsanmeldelse (Unique Notification Number (UNN)), for de produkter som kræver forhåndsanmeldelse. Der kan findes yderligere information om dette på myndighedernes hjemmeside eller ved at koordinere med sin importør.

Gå til myndighederne i Storbritanniens hjemmeside

Når det er relevant, forslår Kommissionen, at man ved angivelse af UNN i certifikaterne, som udstedes I TRACES, angiver nummeret I boks I.6.

Indtil kravet om at forsendelser af animalsk oprindelse skal ledsages af certifikater træder i kraft, kan importørerne i GB have behov for baggrundsdokumentation i tilfælde, hvor varerne skal kunne reeksporteres til andre tredjelande. Kontakt Fødevarestyrelsen herom.  ​

Du skal være opmærksom på, at der også gælder regler pr. 1/1-2021 for sendinger af animalske varer fra EU-lande til andre EU-lande (fx til eller fra Irland eller Nordirland), der som en del af transportvejen går gennem Storbritannien (TRANSIT) for så vidt angår forhåndsanmeldelse i IMSOC TRACES og grænsekontrol ved genindførsel i EU. Storbritannien vil også stille krav om sundhedscertifikater ved denne transit gennem deres område.

Læs mere om TRANSIT gennem Storbritannien i denne guide

Storbritannien har i deres nye grænsekontrolmodel varsel et simplificeret transit-certifikat, som skal bruges ved produkter med medium risiko fra d. 31/10-2023. Derudover skal produkter kategoriseret som lavrisiko-produkter præ-notificeres ved transit gennem GB.

Fødevarestyrelsen vil opdatere siden, så snart det ligger fast, hvordan transit gennem GB skal håndteres efter 31/10-2023