Storbritannien

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Storbritannien.

Certifikatkrav til Storbritannien fra d. 31. januar 2024

Storbritannien har den 29. august 2023 offentliggjort deres nye grænsekontrolmodel: ”The Border Target Operating Model

Dette indebærer følgende datoer for implementering af grænsekontrolmodellen:

31. januar 2024:Introduktion af kravet om sundhedscertifikater for animalske produkter med middel risiko, samt højrisikoprodukter af ikke animalsk oprindelse.

30. april 2024:Introduktion af dokumentkontrol og risikobaseret fysisk kontrol på grænsen af SPS-produkter med middel og høj risiko.

31. oktober 2024:Introduktion af Sikkerheds- og sundhedsdeklarationer for EU-import, iværksættelse af UK Single Trade Window og et reduceret datasæt.

Grænsekontrolmodellen har derudover følgende hovedpointer:

  • Certifikatkrav gælder kun for de produkter, som Storbritannien definerer som høj eller medium sundhedsrisiko.
  • Høj risiko produkter, er allerede omfattet certifikatkrav, det er primært levende dyr og avlsmateriale.
  • Medium risikoprodukter er blandt andet: Æg, fiskeprodukter af opdrættet fisk, fersk kød og kødprodukter, petfood og animalske biprodukter.
  • Produkter defineret med lav risiko vil ikke være omfattet certifikatkrav.
  • Grænsekontrollen der bliver indført, vil på højrisiko-produkter være på 100% både ved ID- og fysisk-kontrol.
    På middelrisiko-produkter vil kontrollen af varerne være på mellem 1-30% både ved ID- og fysisk-kontrol.
  • Storbritannien vil arbejde mod en helt digitaliseret proces, med elektroniske certifikater.

Den nye grænsekontrolmodel, kan findes her: The Border Target Operating Model: August 2023

Den gældende risikokategorisering kan findes her: TOM risk categories for animal and animal product imports from the EU to Great Britain: summary tables

EU Kommissionen stiller alle certifikater til Storbritannien til rådighed i TRACES, herfra er det muligt at udfylde certifikaterne, samt at få certifikatet elektronisk udstedt.

Derudover har Fødevarestyrelsen i samarbejde med erhvervet lavet en liste over prioriterede certifikater hvor der er lavet skrivebare pdf-certifikater, som ligeledes kan bruges ved eksport til Storbritannien.

På Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase, er det muligt at finde vejledninger ("notes for completion") til relevante certifikater til Storbritannien. 

Derudover kan alle Storbritanniens certifikatmodeller, med dertilhørende vejledninger ("notes for completion")  kan findes her: Model health certificates for exports of live animals and animal products to Great Britain - GOV.UK (www.gov.uk)

Myndighederne i Storbritannien har derudover offentliggjort en del online webinarer omkring specifikke produkter og grænsekontrolmodellen.

Man se og tilmelde sig her The BTOM: What are the SPS Border Controls?

Alle autoriserede virksomheder, der vil eksportere til Storbritannien skal registreres og listes i TRACES.

Ved eksport af produkter der er omfattet certifikatkrav skal virksomheder der nævnes/oplyses i eksportcertifikater være korrekt registreret og listet i TRACES.


Der kræves ikke registrering i TRACES af andre typer fødevarevirksomheder (fx kontorvirksomheder, registrerede lagervirksomheder), der er nævnt i eksportcertifikater til Storbritannien.


Fødevarestyrelsen (Eksportkontrolcentret, EKC) sørger for, at alle autoriserede virksomheder registreres i TRACES uafhængigt af om virksomhederne eksporterer eller ej. Virksomheden kan tjekke, om den er korrekt registreret i TRACES i TRACES-databasen.

Gå til virksomhedslisten i TRACES. 

Hvis virksomheden ikke er korrekt registreret kan virksomheden rette henvendelse til EKC, TRACES Hotline på TRACES@fvst.dk eller tlf. 7266 1801.

 

 

Danske eksportører skal være opmærksom på, at importøren i Storbritannien er ansvarlig for at forhåndsanmelde importen til de britiske myndigheder i IPAFFS. Dette kan kræve koordinering mellem eksportør og importør.

Når det er relevant, forslår Kommissionen, at man ved angivelse af UNN i certifikaterne, som udstedes I TRACES, angiver nummeret I boks I.6.

Med implementering af Storbritanniens grænsekontrolmodel fra 31/01-2024 bliver der indført simplificeret transit-certifikat, som skal bruges ved transit af produkter kategoriseret som medium risiko.
Derudover skal produkter kategoriseret som lavrisiko-produkter præ-notificeres i IPAFFS ved transit gennem GB.

 

Læs mere om transit af dyr og animalske produkter gennem Storbritannien på myndighederne i Storbritanniens hjemmeside her

 

 

Her finder du en liste over relevante links omkring implementeringen af certifikatkrav og grænsekontrol til Storbritannien:

 

Generel information omkring implementeringen af Storbritanniens grænsekontrolmodel:
The Border Target Operating Model: August 2023
Border Operating Model:A guide to how the border works with the European Union.
Border Target Operating Model: information leaflets for businesses

 

Information omkring transit af produkter gennem Storbritannien:
Transiting animals and animal products through Great Britain

Information omkring Storbritanniens listning af virksomheder for eksport:
EU and EFTA countries approved to export animals and animal products to Great Britain
Establishments approved to export animals and animal products to Great Britain

 

Information om samling af varer i EU inden eksport til GB:
Import groupage or mixed load consignments of animal products into Great Britain from 2024

 

Tilmeld dig eller gense myndighederne i Storbritanniens online webinarer og træningssessioner omkring implementeringen:
The BTOM: What are the SPS Border Controls?