Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ikke-animalske produkter under importrestriktion

Få et overblik over hvilke typer frugt og grønt og andre ikke-animalske produkter fra tredjelande, der er omfattede af importrestriktioner. Det omfatter både fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Alfabetisk oversigt over i​kke-animalske produkter under importrestriktion 

Oversigten er sorteret efter henholdvis produkt eller land. Oversigten er dynamisk og ændres ca. halvårligt. Versionsnummer og ændringsdato fremgår af forsiden i de enkelte dokumenter.

Samlet oversigt sorteret efter produkt, gældende fra 16. februar 2023​

Samlet oversigt sorteret efter land, gældende fra 16. februar 2023​​​​​

Importrestriktioner for produkter af ikke-animalsk oprindelse

En række produkter af ikke-animalsk oprindelse er omfattede af restriktioner ved indførsel til EU, da de vurderes at udføre en særlig risiko for folkesundheden. Det gælder forskellige typer af fr​​​ugt, grønt, nødder, krydderier, enten som fødevarer eller foder, og visse fødevarekontaktmaterialer. I fold-ud menuen her på siden findes en oversigt over de EU regler, der regulerer import af ikke-animalske produkter. Det fremgår her, om der er krav om forhåndsanmeldelse, om sendingen skal indføres via et grænsekontrolsted (BCP=Border Control Post) og om der er krav om særlige ledsagedokumenter.

Grænsekontrolsteder og godkendte kontrolsteder

Grænsekontrolsteder for dyr og varer

Kontrolsteder for ikke-animalske produkter

Frugt, grønt, nødder, krydderier mv. under midlertidigt forøget importkontrol –Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, ​bilag I

Produkter listet i forordningens bilag I er omfattede af midlertidigt forøget grænsekontrol som følge af en kendt eller formodet ny sundhedsrisiko i forbindelse med forurening med aflatoksiner, ​pesticidrester, Salmonella eller andre kontaminanter. Der foretages altid dokumentkontrol. Bilaget fastsætter desuden frekvenser for hyppigheden af identitets- og fysisk kontrol. Vær opmærksom på, at bilag I til forordningen opdateres jævnligt, mindst hvert halve år.

Læs mere i den konsoliderede udgave af Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, senest ændret med Gennemførelsesforordning (EU) 2023/174

Forhån​dsanmeldelse – påkrævet

Det er påkr​ævet at anvende et CHED-D i forbindelse med forhåndsanmeldelsen. Forhåndsanmeldelsen skal ske elektronisk i TRACES NT.

Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til grænsekontrolstedet.​

Grænsekontrol – påkræ​​vet

Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted​​ (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP).
 

Ledsagedokumenter – ik​ke påkrævet 

Der er i øjeblikket ingen krav om særlige ledsagedokumenter ud over CHED-D'et. Kommercielle dokume​​nter (faktura, transportdokumenter) er dog nødvendige for at kontrollen kan gennemføres.

Frugt, grønt, nødder, krydderier mv. omfattet af importrestriktioner - Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, bilag II

Produkter listet i forordningens bilag II er omfattede af importrestriktioner som følge af alvorlig sundhedsrisiko i forbindelse med forurening med aflatoksiner, pesticidrester eller Salmonella eller andre kontaminanter. Der foretages altid dokumentkontrol. Bilaget fastsætter desuden frekvenser for hyppigheden af identitets- og fysisk kontrol. Alle sendinger a​f bilag II produkter skal desuden ledsages af et sundhedscertifikat og resultater af analyser udført i oprindelseslandet. Vær opmærksom på, at bilag II til forordningen opdateres jævnligt, mindst hvert halve år.

Enkelte produkter i forordningens bilag II er omfattet af flere typer restriktioner, fx. både hvad angår aflatoksiner og pesticidrester. Sendinger af sådanne produkter skal være omfattede af et fælles sundhedscertifikatet.

Læs mere i den konsoliderede udgave af Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793senest ændret med Gennemførelsesforordning (EU) 2023/174
 

Forhåndsanmeldelse – p​​åkrævet

Det er påkrævet at anve​nde et CHED-D i forbindelse med forhåndsanmeldelsen. Forhåndsanmeldelsen skal s​​ke elektronisk i TRACES NT.

Forhåndsanmeldelsen skal ​være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til grænsekontrolstede​​​t.

Grænsekontrol – påkrævet

Der er krav om, at sendingen​​ skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP).
 

Ledsagedokumenter - påk​rævet

Der er krav om at sendingen ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport. Original dokumenter skal pr​​æsenteres for kontrollen. Kommercielle dokumenter (faktura, transportdokumenter) er dog nødvendige for, at kontrollen kan gennemføres.​

Frugt, grønt, nødde​r, krydderier mv. omfattet af forbud mod import - Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, bilag IIa

Det er forbudt at importere produkter listet i forordningens bilag IIa. 

Læs mere i den konsoliderede udgave af Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 senest ændret med Gennemførelsesforordning (EU) 2023/174​​

Plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong – Forordning (EU) 284/2011

Plastkøkkenartikler af polyamid og melamin fra Kina og Hongkong kan afgive stoffer, som kan være skadelige for mennesker​s sundhed og skal kontrolleres ved indførslen til EU.

Alle sendinger, der indføres til Danmark, skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen mindst to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst til grænsekontrolstedet. Fødevarestyrelsen foretager dokumentkontrol på alle sendinger og identitetskontrol og analytisk stikprøvekontrol af 10% af sendingerne, før de kan frigives til salg i Danmark og EU.​​

Læs mere ​på siden Kontrol af plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong

Fødevarer og foder fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima

Der er indført særlige restriktioner på fødevarer og foder fra Japan (både animalske og ikke-animalske) efter ulykken p​å atomkraftværket i Fukushima.​

Læs mere i Gennemførelsesforordning (EU) 2021/1533​.​
 

Forhåndsanmeldelse – påkrævet

Produkter omfattet af (EU) 2021/1533, bilag II skal forhåndsanmeldes på et CHED-D (ikke-animalske produkter) eller et CHED-P (animalske produkter) senest to arbejdsdage før forventet ankomst til grænsekontrolsted​et.

Forhåndsanmeldelsen skal ske elektronisk i TRACES NT
 

G​rænsekontrol – påkrævet

Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted (BC​​P) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP).
 

Ledsagedokumenter – påkrævet

Der er krav om at sendingen ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport. Original dokumenter skal​ præsenteres for kontrollen. Kommercielle dokumenter (faktura, transportdokumenter) er dog nødvendige for at kontrollen kan gennemføres.​

Ris og risprodukter som fødevarer eller foder fra Kina – Gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU

Ris og risprodukter fra Kina kan indeholde ikke tilladt genetisk modificeret ris, og er derfor unde​​r restriktion.

Gå til den konsoliderede udgave af gennemførelsesafgørelse 2011/884

Se også gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU
 

Forhåndsanmeldelse – påkr​ævet

Det er påkrævet at anvende et CHED-D til forhåndsanmeldelse. Sendinger skal forhåndsanmeldes til det relevante græ​​nsekontrolsted (BCP). Forhåndsanmeldelser skal ske elektronisk i TRACES NT.

Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til Danmark.
 

Grænsekontrol – påkrævet

Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolst​​ed (CP).
 

Ledsagedokumenter – påkrævet

Der er krav om at sendingen ​​ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport. Original dokumenter skal præsenteres for kontrollen. Kommercielle dokumenter (faktura, transportdokumenter) er dog nødvendige for at kontrollen kan gennemføres.
 

Spirer og frø beregnet til produktion af spirer ​– Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2020/2235

Der er særlige importkrav til spirer og frø beregnet til produktion af spirer, som importeres fra tredjelande. Sendinger fra tredjelande skal ledsages af et importcertifikat indtil sendingen når bestemmelsesstedet. Det officielle standardcertifikat for spirer og frø bestemt​ til produktion af spirer kan findes i bilag I, kapitel 3 til (EU) 2020/2235. Spirer og frø beregnet til produktion af spirer skal ikke til grænsekontrol og skal derfor ikke forhåndsanmeldes.

Læs mere i Gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235​

Der er desuden vedtaget regler vedrørende betingelser for produktion af og handel med spirer til spisebrug.

Læs mere om regler for spirer og frø

Læs mere om sporbarhedskravene

Forhåndsanmeldelse – ikke påkrævet

Det er ikke påkræve​t at indsende forhåndsanmeldelse til Fødevarestyrelsen for import af spirer og frø beregnet til produktion af spirer.
 

Grænsekontrol – ikke påkrævet

Der er ikke krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontr​​olsted (BCP).
 

Ledsagedokumenter – påkrævet

Importcertifik​​at skal ledsage sendingen indtil bestemmelsesstedet.

Vær dog også opmærksom på kravene fastsat i Gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013.​

Svampe og bær fra visse tredjelande efter ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl
​–​ Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2020/1158

Vildtvoksende svampe og bær fra visse tredjelande kan fortsat udgøre en risiko for radioaktiv forurening som følge af ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl. De lande og fødevarer eller foderprodukter, der er omfattede af importrestriktionen, er angivet i forordningens ​​​bilag I og II. (NB: Storbritannien er inkluderet på listen som følge af Brexit). Der foretages dokumentkontrol af alle sendinger og identitets- og fysisk kontrol af 20% af sendingerne før de kan frigives til salg i Danmark og EU.

Læs mere i Gennemførelsesforordning (EU) 2020/1158
 

Forhåndsanmeldelse – påkrævet

Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ank​​omst til Danmark. CHED-D skal anvendes. Forhåndsanmeldelse skal ske elektronisk i TRACES NT.
 

Grænsekontrol – påkrævet

Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt ko​​ntrolsted (CP).​

Ledsagedokumenter – påkrævet

Sendingen s​kal ledsages af dokumenter udarbejdet efter modellen i forordningens bilag III. Original dokumenter skal præsenteres for kontrollen.​

Midlertidigt for​bu​d mod indførsel af varer fra Krim eller Sevastopol – Forordning (EU) nr. 692/​20​14

Der er oprettet midlertidigt importforbud for varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol som reaktion på​​ den ulovlige annekteri​​ng af Krim og Sevastopol.

Gå til den konsoliderede udgave af forordning (EU) nr. 692/2014​​

Midlertidigt forbud mod indførsel af varer fra de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk og Luhansk, Forordning (EU) 2022/263

Der er oprettet midlertidigt importforbud for varer med oprindelse i de ikkeregeringskontrollerede områder Don​​etsk og Luhansk i Ukraine. Det er reaktion på ordren til at sende russiske væbnede styrker ind i disse områder.

Gå til den konsoliderede udgave af Forordning (EU) 2022/263​

Præ-eksport godkendelse af visse produkter fra Canada og USA – Gennemførelsesorordning (EU) 2015/949

Hvede og hvedemel fra Canada samt mandler fra USA har mulighed for at blive godkendt forud for eksport fra USA/Canada​ til EU. Forhåndsgodkendelsen medfører, at Fødevarestyrelsen kun skal foretage kontrol af <1 % af produkterne.

Der er ikke tale om en importrestriktion. Ordningen er valgfri for importører. Sendinger, der ikke har fået den nødvendige præ-eksport godkendelse, vil blive udtaget til fysisk kontrol på samme vilkår som sendinger af andre ikke-restriktionsvarer, dvs. som del af den ordinære, risikobaserede offentlige kontrol.

Gå til den konsoliderede udgave af Gennemførelsesforordning (EU) 2015/949

(OBS: jordnødder fra USA er ikke længere er omfattet af forordningen, jf. Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1269​)

Forhåndsanmeldelse med CHED

Model til CHED- D findes​​ i Gennemførelsesforordning 2019/1715, bilag II, sektion D

Forklaring til de enkelte felter i CHED findes også i bilag II.

Forhåndsanmeldelse skal ske i det elektroniske system TRACES NT

​Anden lovgivning

Vær opmærks​om på, at andre myndigheder kan have lovgivning på området.

Læs fx mere om plantesundhedsregler for planter og planteprodukter samt regler om handelsnormer for frugt og grønt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside​ 

Læs mere

Abonnér på nyt om import ​og sa​mhandel​​. Tilmeld dig her.

Ændret 23. marts 2023