Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ikke-animalske produkter under importrestriktion

Få et overblik over hvilke typer frugt og grønt og andre ikke-animalske produkter fra tredjelande, der er omfattede af importrestriktioner. Det omfatter både fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer.

​​​​​​​​​​​​​​​Alfabetisk oversigt over ikke-animalske produkter under  importrestriktion 

Oversigten er sorteret enten efter produkt eller land. Oversigten er dynamisk og ændres ca. halvårligt. Versionsnummer og ændringsdato fremgår af forsiden i de enkelte dokumenter.

PDF-filerne kan med fordel printes i hæfte-format.

Samlet oversigt sorteret efter produkt, gældende fra 6. januar 2022

Samlet oversigt sorteret efter land, gældende fra 6. januar 2022

Samlet oversigt sorteret efter produkt, gældende fra 3. juli 2022

Samlet oversigt sorteret efter land, gældende fra 3. juli 2022​​


Oversigt over forordninger indeholdende importrestriktioner for produkter af ikke-animalsk oprindelse 

En række produkter af ikke-animalsk oprindelse er omfattede af restriktioner ved indførsel til EU, da de vurderes at udføre en særlig risiko for folkesundheden. Det gælder forskellige typer af frugt, grønt, nødder, krydderier, enten som fødevarer eller foder, og visse fødevarekontaktmaterialer. I fold-ud menuen her på siden findes en oversigt over de forordninger, der regulerer import af ikke-animalske produkter. Det fremgår under hver enkelt forordning, om der er krav om forhåndsanmeldelse, om sendingen skal importeres via et grænsekontrolsted (BCP=Border Control Post) og om der er krav om ledsagedokumenter.

Lister over grænsekontrolsteder og godkendte kontrolsteder:

Grænsekontrolsteder for dyr og varer

Kontrolsteder for ikke-animalske produkter

Frugt, grønt, nødder, krydderier mv. under midlertidigt forøget importkontrol –Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, ​bilag I
Produkter listet i forordningens bilag I er omfattede af midlertidigt forøget grænsekontrol som følge af en kendt eller formodet ny sundhedsrisiko i forbindelse med forurening med aflatoksiner, pesticidrester, Salmonella eller andre kontaminanter. Der foretages altid dokumentkontrol. Bilaget fastsætter desuden frekvenser for hyppigheden af identitets- og fysisk kontrol. Vær opmærksom på, at bilag I til forordningen opdateres jævnligt, mindst hvert halve år. 
 

Forhåndsanmeldelse – påkrævet

Det er påkrævet at anvende et CHED-D i forbindelse med forhåndsanmeldelsen. Forhåndsanmeldelsen skal ske elektronisk i TRACES NT

Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til grænsekontrolstedet.
 

Grænsekontrol – påkrævet

Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP).
 

Ledsagedokumenter – ikke påkrævet 

Der er i øjeblikket ingen krav om særlige ledsagedokumenter ud over CHED-D'et. Kommercielle dokumenter (faktura, transportdokumenter) er dog nødvendige for at kontrollen kan gennemføres.
 
Frugt, grønt, nødder, krydderier mv. omfattet af importrestriktioner - Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, bilag II
Produkter listet i forordningens bilag II er omfattede af importrestriktioner som følge af alvorlig sundhedsrisiko i forbindelse med forurening med aflatoksiner, pesticidrester eller Salmonella eller andre kontaminanter. Der foretages altid dokumentkontrol. Bilaget fastsætter desuden frekvenser for hyppigheden af identitets- og fysisk kontrol. Alle sendinger af bilag II produkter skal desuden ledsages af et sundhedscertifikat og resultater af analyser udført i oprindelseslandet. Vær opmærksom på, at bilag II til forordningen opdateres jævnligt, mindst hvert halve år. 

Enkelte produkter i forordningens bilag II er omfattet af flere typer restriktioner, fx. både hvad angår aflatoksiner og pesticidrester. Sendinger af sådanne produkter skal være omfattede af et fælles sundhedscertifikatet.
 
 

Forhåndsanmeldelse – påkrævet

Det er påkrævet at anve​nde et CHED-D i forbindelse med forhåndsanmeldelsen. Forhåndsanmeldelsen skal ske elektronisk i TRACES NT

Forhåndsanmeldelsen skal ​være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til grænsekontrolstede​​​t.

Grænsekontrol – påkrævet

Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP).
 

Ledsagedokumenter - påkrævet

Der er krav om at sendingen ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport. Original dokumenter skal præsenteres for kontrollen. Kommercielle dokumenter (faktura, transportdokumenter) er dog nødvendige for, at kontrollen kan gennemføres.
 
Frugt, grønt, nødder, krydderier mv. omfattet af forbud mod import - Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, bilag IIa
Det er forbudt at importere produkter listet i forordningens bilag IIa. 
 
 
Plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong – Forordning (EU) 284/2011
Plastkøkkenartikler af polyamid og melamin fra Kina og Hongkong kan afgive stoffer, som kan være skadelige for menneskers sundhed og skal kontrolleres ved indførslen til EU.

Alle sendinger, der indføres til Danmark, skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen mindst to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst til grænsekontrolstedet. Fødevarestyrelsen foretager dokumentkontrol på alle sendinger og identitetskontrol og analytisk stikprøvekontrol af 10% af sendingerne, før de kan frigives til salg i Danmark og EU.​​


Der er indført særlige restriktioner på fødevarer og foder fra Japan (både animalske og ikke-animalske) efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima.​

 

Forhåndsanmeldelse – påkrævet

Produkter omfattet af (EU) 2021/1533, bilag II skal forhåndsanmeldes på et CHED-D (ikke-animalske produkter) eller et CHED-P (animalske produkter) senest to arbejdsdage før forventet ankomst til grænsekontrolstedet.
 
Forhåndsanmeldelsen skal ske elektronisk i TRACES NT
 

Grænsekontrol – påkrævet

Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP).
 

Ledsagedokumenter – påkrævet

Der er krav om at sendingen ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport. Original dokumenter skal præsenteres for kontrollen. Kommercielle dokumenter (faktura, transportdokumenter) er dog nødvendige for at kontrollen kan gennemføres.
 
Ris og risprodukter som fødevarer eller foder fra Kina – Gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU
Ris og risprodukter fra Kina kan indeholde ikke tilladt genetisk modificeret ris, og er derfor under restriktion.
 

 

Forhåndsanmeldelse – påkrævet

Det er påkrævet at anvende et CHED-D til forhåndsanmeldelse. Sendinger skal forhåndsanmeldes til det relevante grænsekontrolsted (BCP). Forhåndsanmeldelser skal ske elektronisk i TRACES NT. 

Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til Danmark.
 

Grænsekontrol – påkrævet

Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP).
 

Ledsagedokumenter – påkrævet

Der er krav om at sendingen ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport. Original dokumenter skal præsenteres for kontrollen. Kommercielle dokumenter (faktura, transportdokumenter) er dog nødvendige for at kontrollen kan gennemføres. 
 
Spirer og frø beregnet til produktion af spirer ​– Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2020/2235
Der er særlige importkrav til spirer og frø beregnet til produktion af spirer, som importeres fra tredjelande. Sendinger fra tredjelande skal ledsages af et importcertifikat indtil sendingen når bestemmelsesstedet. Det officielle standardcertifikat for spirer og frø bestemt til produktion af spirer kan findes i bilag I, kapitel 3 til (EU) 2020/2235. Spirer og frø beregnet til produktion af spirer skal ikke til grænsekontrol og skal derfor ikke forhåndsanmeldes.
 
 
Der er desuden vedtaget regler vedrørende betingelser for produktion af og handel med spirer til spisebrug.
 

 

Forhåndsanmeldelse – ikke påkrævet

Det er ikke påkrævet at indsende forhåndsanmeldelse til Fødevarestyrelsen for import af spirer og frø beregnet til produktion af spirer.
 

Grænsekontrol – ikke påkrævet

Der er ikke krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted (BCP).
 

Ledsagedokumenter – påkrævet

Importcertifikat skal ledsage sendingen indtil bestemmelsesstedet.

 
Svampe og bær fra visse tredjelande efter ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl
​–​ Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2020/1158
Vildtvoksende svampe og bær fra visse tredjelande kan fortsat udgøre en risiko for radioaktiv forurening som følge af ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl. De lande og fødevarer eller foderprodukter, der er omfattede af importrestriktionen, er angivet i forordningens bilag I og II. (NB: Storbritannien er inkluderet på listen som følge af Brexit). Der foretages dokumentkontrol af alle sendinger og identitets- og fysisk kontrol af 20% af sendingerne før de kan frigives til salg i Danmark og EU.
 
 

Forhåndsanmeldelse – påkrævet

Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til Danmark. CHED-D skal anvendes. Forhåndsanmeldelse skal ske elektronisk i TRACES NT.
 

Grænsekontrol – påkrævet

Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP).

 

Ledsagedokumenter – påkrævet

Sendingen skal ledsages af dokumenter udarbejdet efter modellen i forordningens bilag III. Original dokumenter skal præsenteres for kontrollen. 
 
Midlertidigt forbud mod indførsel af varer fra Krim eller Sevastopol – Forordning (EU) nr. 692/2014
Der er oprettet midlertidigt importforbud for varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol.
 
 
Præ-eksport godkendelse af visse produkter – Gennemførelsesorordning (EU) 2015/949
Hvede og hvedemel fra Canada samt mandler fra USA har mulighed for at blive godkendt forud for eksport fra USA/Canada til EU. Forhåndsgodkendelsen medfører, at Fødevarestyrelsen kun skal foretage kontrol af <1 % af produkterne.
 
Der er ikke tale om en importrestriktion. Ordningen er valgfri for importører. Partier, der ikke har fået den nødvendige præ-eksport godkendelse, vil blive udtaget til fysisk kontrol på samme vilkår som partier af andre ikke-restriktionsvarer, dvs. som del af den ordinære, risikobaserede offentlige kontrol.
 
Vær opmærksom på, at jordnødder fra USA ikke længere er omfattet af forordningen, jf. Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1269.
 
 
Forhåndsanmeldelse med CHED
 
Forklaring til de enkelte felter i CHED findes også i bilag II.
 

​Anden lovgivning
Vær opmærksom på, at andre myndigheder kan have lovgivning på området.
 
Læs mere

Ændret 13. juni 2022