Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Liste over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik information

 

​​​​​Ansøgning om godkendelse til eksport til særlige tredjelande. Generel information om fremgangsmåde

Fremgangsmåde ved ansøgning om godkendelse og ved ændring, gældende fra 1. juli 2020.

Indtil 1. juli 2020 – se Bekendtgørelse nr. 213 af 5. marts 2019 om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer.


Lister over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik information

Algeriet
Liste over godkendte oksekødsvirksomheder (afventer inspektionsrapport).
 
Argentina
Lister findes på denne hjemmeside for EU delegationen i Argentina, klik på "Dinamarca":

Faneblad LACTEOS: Mælkeproduktvirksomheder
Faneblad CARNE PORCINA FRESCA: Fersk/frosset svinekød
Faneblad CARNE PORCINA PROCESADA: Svinekødprodukter
Faneblad PANCREAS PORCINO: Svinebugspytkirtler
Faneblad PESCA: Fiskeprodukter

Virksomhedskoder i kolonne TIPO DE ESTABLECIEMENTO (Virksomhedstype):
F: Slagteri, E: Forarbejdningsvirksomhed, D: Køle-/frysehus

Dyreart i kolonne ESPECIE: B: Okse, P: Svin, C: Ged, A: Fjerkræ, O: Får, Pe: Fisk, E: Hest
 
Brasilien
Vælg land:
Pais: DINAMARCA (Danmark) eller GROENLÂNDIA (Grønland)
Indtast autorisationsnmmer (N°Controle) eller søg alle virksomheder frem inden for et område (Area), vælg:
Carne e Derivados  (Kød- og kødproduktvirksomheder), eller
Leite e Derivados (Mælk og mælkeproduktvirksomheder), eller
Pescados e Derivados (fisk og fiskeproduktvirksomheder)  
Tryk derefter på: Consultar
 
 
 
 
Canada

Kød og kødprodukter:

Liste over godkendte kød- og kødproduktvirksomheder ses på dette link til de canadiske myndigheders hjemmeside. Vælg country: Denmark, tryk på: "Submit"
Link til de canadiske myndigheders hjemmeside
Forklaring på aktivitetskoder ses nederst på siden ved tryk på: "Functional Activity Codes". 
   
Felterne under den gult markerede overskrift udfyldes. Virksomheden indsender skemaet elektronisk (ikke scannet) til den tilsynsførende kontrolenhed i Fødevarestyrelsen, som videresender skemaet elektronisk (ikke scannet) til International handel.
 
Særlige krav vedrørende eksport af kød og kødprodukter til Canada, gældende fra 1. juli 2020. Indtil 1. juli 2020 - se Bekendtgørelse nr. 213 af 5. marts 2019 om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer
 
Ægprodukter:
 
Felterne under den gult markerede overskrift udfyldes. Virksomheden indsender skemaet elektronisk (ikke scannet) til den tilsynsførende kontrolenhed i Fødevarestyrelsen, som videresender skemaet elektronisk (ikke scannet) til International handel.

Chile
 
 
Ansøgningsformular til brug ved ansø​gning om godkendelse til eksport af animalske fødevarer til Chile. 
Den udfyldte og underskrevne formular indsendes scannet til Fødevarestyrelsen, International handel,​ via den lokale Fødevarekontrolenhed/Kødkontrollen. Oplysninger om produkter skal være udfyldt på spansk.
Formularen udfyldes af virksomheden og underskrives af kontrolenheden/Kødkontrollen.
 
Ansøgervirksomheden skal også udfylde dette excel-ark som sendes til den lokale kontrolenhed/Kødkontrollen sammen med ansøgningsformularen:
Excelfilen (scannes ikke) indsendes af kontrolenheden/Kødkontrollen til Fødevarestyrelsen, International handel, sammen med den scannede ansøgningsformular.
 
Colombia
Virksomheder, som er godkendt til eksport af svinekød, mælkeprodukter eller æggeprodukter til Colombia, skal være opført på både ICA-listen og INVIMA-listen.
 
ICA-listen, svinekød: Vælg Pais: Dinamarca, Planta: Todos, Especie: Porcina.
ICA-listen, mælkeprodukter: Vælg Pais: Dinamarca, Planta: Todos, Especie: Bovina.
ICA-listen, æggeprodukter: Vælg Pais: Dinamarca, Planta: Todos, Especie: Aviar
 
 
INVIMA-listen: Tryk på "Importaciones" derefter "Consideraciones Previas" derefter på linket "Establecimientos autorizados por el Invima para importar alimentos de mayor riesgo en salud de terceros países" 
 
 
Costa Rica
Liste over virksomheder godkendt til eksport af mælkeprodukter, ægprodukter og gelatine/ kollagen, til Costa Rica:
Under "Documentos" vælg "Estableciementos habilitados para exportar a Costa Rica" og vælg derefter fanablad "Dinamarca" i excel-arket.
 


Det Forenede Kongerige  (United Kingdom, UK)
 

 

FAQ om eksport til Storbritannien i forbindelse med BREXIT

Egypten
 
Filippinerne
 
Særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Filippinerne, gældende fra 1. juli 2020. Indtil 1. juli 2020 - se Bekendtgørelse nr. 213 af 5. marts 2019 om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer
 
Hvide​rusland​

Indonesien
 
 
Japan
 
 
Særlige krav vedrørende eksport af kød og kødprodukter til Japan, gældende fra 1. juli 2020. Indtil 1. juli 2020 - se Bekendtgørelse nr. 213 af 5. marts 2019 om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer
 
Kina
Generelt: 
 
Fiskevarer:
 
 
 
 
Særlige krav vedrørende eksport af fisk og fiskevarer til Kina gældende fra 1. juli 2020. Indtil 1. juli 2020 – se Bekendtgørelse nr. 213 af 5. marts 2019 om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer
 
Kinesisk lovgivning vedrørende fiskevirksomheder:
 

 

 

 
Kinesisk lovgivning vedrørende kødvirksomheder:
 
 
 
Mælkeprodukter: 
 
 
 
 
 
 
 
Korea (Sydkorea)
 
Liste over godkendte fjerkrækød- og fjerkrækødproduktvirksomheder godkendt af MAFRA, Korea

Liste over mælkeproduktvirksomheder, æggeproduktvirksomheder og kødvirksomheder registreret af MFDS, Sydkorea: Link til liste på MFDS's hjemmeside:

Vælg: Petition Application>List for Registrated Foreign Establishments
Skriv Country: Denmark, vælg Type of Business: ALL eller vælg specifik kategori.
Tryk på Search.
 
 
 
 
 
 
 
Formular til brug ved ændring i navn mm. (myndigheden MAFRA/APQA)
 Særlige krav vedrørende eksport af fødevarer til Sydkorea, gældende fra 1. juli 2020.
Indtil 1. juli 2020 - se Bekendtgørelse nr. 213 af 5. marts 2019 om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer.

Malaysia
 
 
 
 
 
 

Indtil 1. juli 2020 – se Bekendtgørelse nr. 213 af 5. marts 2019 om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer.
 
Mexico
 
Panama
Liste over godkendte fødevarevirksomheder, link til liste på AUPSA's hjemmeside:

Rusland
 

Singapore
 
 
 
 

Indtil 1. juli 2020 – se Bekendtgørelse nr. 213 af 5. marts 2019 om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer.
 
Sydafrika
 
Taiwan
 

Indtil 1. juli 2020 – se Bekendtgørelse nr. 213 af 5. marts 2019 om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer.

Thailand
 
USA
 
 
Særlige krav vedrørende eksport af kød og kødprodukter til USA  gældende fra 1. juli 2020 indtil 15. maj 2021
 
Særlige krav vedrørende eksport af kød og kødprodukter til USA, gældende fra 1. april 2020 indtil 1. juli 2020
 

Vietnam
 
 
 
 


Ændret 4. oktober 2021