Anbefalinger til rammer om det gode måltid i skolen og fritidsordningen

I skolen er børn og unges mad- og måltidsvaner et fælles ansvar mellem forældre, kommunen og de skoler og institutioner, som de færdes i. I kan som skole gå forrest og tage ansvar for at skabe gode rammer om måltiderne, der understøtter, at den sunde mad bliver spist. Den måltidskultur, I skaber, udvikler elevernes mad- og måltidsvaner, og I kan gøre måltiderne til et samlingspunkt for det sociale fællesskab.

Når I skaber gode rammer om måltiderne, gør I en forskel for børn og unges sundhed, trivsel og læring.

Børn og unge skal gerne have op mod halvdelen af deres daglige energi fra måltiderne i skolen. Det er derfor betydningsfuldt, at maden – hvad enten I har madpakker eller tilbyder mad på skolen– er sund og velsmagende. Ligeledes har det betydning, at omgivelserne understøtter gode måltidsoplevelser. 

Fokus på rammer og vilkår

Se på de muligheder, I har hos jer, og sæt fokus på de rammer og vilkår, som støtter op om, at eleverne får gode måltidsoplevelser, mens de er i skole.

Der er mange typer ”rammer”, det vil sige mange måder I kan skabe gode omgivelser og vilkår for måltiderne på.

I kan overveje, hvilke muligheder I har på jeres skole for at gøre noget i forhold til:

  • Organisatoriske/strukturelle rammer
  • Fysiske rammer
  • Sociale rammer
  • Pædagogiske rammer

"Rammer om det gode måltid" er overskriften på Fødevarestyrelsens guide med anbefalinger og inspiration til at skabe gode rammer om måltidet i skolen. Guidens primære målgruppe er skoleledere, skolebestyrelser, lærere og pædagoger i skoler. Den kan både bruges af skoler med madpakker, og skoler hvor der er en madordning som fx kantine, bod og cafe.

Hent guiden "Rammer om det gode måltid i skolen" her.

Som fritidsordning kan I lade jer inspirere af anbefalingerne i guiden ’Rammer om det gode måltid’ til skolen, når I arbejder med at skabe gode rammer om måltiderne.

Inspiration til at fremme det gode måltid i skolen og fritidsordningen

På siden Inspiration til at fremme det gode måltid i skolen og fritidsordningen kan du 

  • finde inspiration til, hvordan I kan skabe rammer for det gode måltid i skolen og fritidsordningen.
  • læse hvilket undervisningsmateriale, der findes om mad og måltider
  • få inspiration til, hvordan en madordning kan organiseres og om salg af sund skolemad
  • få inspiration til principper og handleplaner.

Referencer

Stovgaard, M., Thorborg, M., Bjerge, H., Andersen, B., Wistoft, K. (2017). Rammer for mad og måltider i skolen. En systematisk forskningskortlægning. DCA rapport nr. 101, Aarhus Universitet.

Stovgaard, M., Thorborg, M., Kragelund, K., Wistoft, K. (2018). Rammer for måltider i skolen. DCA rapport nr. 137, Aarhus Universitet.

Gubbels, J.S. et al. (2010). Child-care environment and dietary intake of 2- and 3-year-old children: Journal of Human Nutrition and Dietetics, (2009)