Inspiration til at fremme det gode måltid i skolen og fritidsordningen

Her på siden kan du finde inspiration til, hvordan I kan skabe rammer for det gode måltid i skolen og fritidsordningen. Du kan også få inspiration til, hvordan en madordning kan organiseres, om salg af sund skolemad og inspiration til principper og handleplaner.

Film

Her finder du fem korte film, hvor du kan få inspiration til at skabe gode rammer om måltiderne. Filmene har fokus på følgende temaer:

 • Gode rammer om måltiderne - hver dag
 • Voksne, der går foran
 • Tid til at spise
 • Fællesskab og trivsel
 • Mad og energi til en god skoledag 

Gode rammer om måltiderne - hver dag

Mad og måltider er en del af hverdagen på alle danske skoler. Fra børnene starter i 0. klasse til de forlader skolen, udvikles deres mad- og måltidsvaner, og vanerne kan have indflydelse hele vejen op i voksenlivet. De voksne på skolen kan hjælpe børn og unge med at få sunde vaner ved at sætte sund mad og gode rammer om måltiderne på dagsordenen i skolen allerede i de mindste klasser og videre på alle klassetrin. 

Voksne, der går foran

De voksne på skolerne spiller en central rolle for, at der er gode rammer om måltiderne. Spisepausen og måltiderne fungerer som samlingspunkt og er med til at styrke klassens fællesskab og sociale liv.

Tid til at spise

Når der er tid nok til at spise maden, kan eleverne både mærke, at de bliver mætte, men også nå at nyde maden og hygge sig sammen. Organisering og skemalægning af alle dagens måltider er en fordel, så der er tid til det hele. Det gælder både at gøre klar til måltidet, købe eller hente mad eller finde madpakker frem, spise sammen - og til at rydde op.

Fællesskab og trivsel

Måltiderne i skolen giver mulighed for fællesskab og trivsel. Her er der plads til at hygge sig og være sammen på andre måder end i undervisningen. Det er vigtigt, at voksne støtter op om elevernes fællesskab med hinanden. Og når eleverne selv er med til at bestemme, hvordan de spiser i skolen, får de ejerskab til måltiderne.

Mad og energi til en god skoledag

Når børn og unge får nok at spise, har de bedre mulighed for at trives og lære. Det er vigtigt, det er mad, de kan li’, og det er mad der gi’r energi til en god skoledag. Det gælder både maden i de madpakker, der laves hjemme, og den mad, som skolen tilbyder. De rammer, som skolerne skaber om måltiderne, er afgørende for, at maden bliver spist.

Inspiration til lærere og pædagoger - herunder undervisningsmateriale

Elevinvolvering

Når eleverne bliver involveret og får lov til at tage ejerskab på at forme og påvirke rammerne om måltiderne, bliver deres deltagelse i det sociale fællesskab og lyst til at spise sundt styrket. Som lærer eller pædagog kan I planlægge og organisere måltiderne sammen med eleverne, så de passer til både klassens og skolens værdier, behov og situation.

I kan finde inspiration til en god proces for at involvere eleverne i elevhæftet ’Design dit måltid’ og tilhørende plancher, som findes bagerst i rapporten ’Rammer for mad og måltider i skolen’.

På emu.dk kan I finde inspiration til og en beskrivelse af, hvordan I kan arbejde med ’Design dit måltid’ i faget sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Forløbet kan anvendes på mellemtrinnet og i udskolingen, og det anslåede tidsforbrug er 6 - 8 lektioner samt spisepauser. Se forløbet ’Design dit eget måltid’ her. Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale til madkundskab: Fra kostråd til madkultur

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med Madkulturen og forlaget Gyldendal udviklet undervisningsmaterialet ”Fra kostråd til madkultur”. Det indeholder et undervisningsforløb med teori, undervisningsfilm, opgaver, smagskørekort, læringsvideoer og videoer med populære influencere.

Materialet tager udgangspunkt i De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima og kan bidrage til at ruste børn og unge til at træffe reflekterede valg om kost og klima. Forløbet er målrettet grundskolens madkundskabsundervisning for 6. klasser og det er gratis.

Find ”Fra kostråd til madkultur” på Gyldendals hjemmeside.

Undervisningsmateriale: Kostråd, klima og madkultur - nu og i fremtiden.

De officielle Kostråd, klima og madkultur er kernen i et undervisningsmateriale, som er udviklet i et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen, Madkulturen og Gyldendal med hjælp fra Naturfagskonsulenten. Materialet - ”Kostråd, klima og madkultur – nu og i fremtiden” -  er et fællesfagligt forløb til geografi, biologi og fysik/kemi for elever i 8. klasse, og det byder på animationer og små film, undersøgelser i laboratoriet, cases, modelleringsøvelser og quiz i et forløb over 18 lektioner. Eleverne får blandt andet viden om, hvordan fødevareproduktionen påvirker både klima og natur. Undervejs skal de reflektere over og beskrive løsninger på de naturfaglige problemer, som opstår i fødevareproduktionen. Materialet er gratis.

Find ”Kostråd, klima og madkultur – nu og i fremtiden” på Gyldendals hjemmeside

Plakater og pjecer 

Plakater op pjecer mm. om De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima findes på siden Materialer om kostråd, mad og måltider

Nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig Fødevarestyrelsens nyhedsbrev, Alt Om Kost nyhedsbrev, så er du sikker på at blive opdateret om nye materialer.

Efteruddannelse

Hjemmesiden Styrk maddannelse indeholder kurser og inspirationsmaterialer til lærere og pædagoger, der vil arbejde med børn og unges maddannelse.

Til toppen

Inspiration til elevrådet

Vidste I, at skoleelever gerne skal spise omkring halvdelen af deres hverdagsmad i skolen? Derfor er sund mad og gode spisepauser vigtige, så alle elever kan få energi til både skole og fritid. 

Som elevråd kan I sætte fokus på mad og spisepauser. Vi har samlet informationer til jer her på siden sammen med forskellige forslag til, hvordan I som elevråd kan arbejde for sund mad og gode måltider på jeres skole.

Sund skolemad

Sund skolemad, der smager godt, er vigtig, fordi den giver energi til, at eleverne kan koncentrere sig, have det godt samt være aktive i pauserne og i fritiden med vennerne.
På mange skoler kan eleverne købe eller bestille mad i en kantine eller bod og typisk kan de også vælge at medbringe egen mad hjemmefra. Uanset hvad eleverne vælger, så er der her nogle råd til, hvad I skal være opmærksom på:

Hvis I køber eller bestiller mad på skolen

Fødevarestyrelsen har udarbejdet Kostråd til Måltider, som er en "oversættelse" af De officielle Kostråd, så de er nemmere at følge i det professionelle køkken. Kostråd til Måltider skal gøre det lettere for køkken- og kantinepersonale at arbejde med sund og klimavenlig mad. Dem, der laver mad på jeres skole, kan følge Kostråd til Måltider til skoler.

Hvis I har mad med hjemmefra

Hvis I selv tager mad med i skole, kan I følge ”De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima”. I kan også bruge pjecen Gi´madpakken en hånd til at få inspiration og gode tips til, hvad der kan komme i madpakken. Pjecen har en model med fem fingre, ’Madpakkehånden’, der hjælper jer med at huske, hvilken mad der skal med i tasken for at få en sund, varieret og klimavenlig madpakke. Der skal gerne være mad fra alle fem fingre - det er en let måde at huske, hvad I skal tage med. Og så skal I selvfølgelig huske nok mad til hele dagen.

Vand til maden

Kroppen har brug for vand for at fungere. Den bedste måde at få slukket tørsten og dækket væskebehovet på, er ved at drikke vand. Børn og unge har brug for mellem 1-1,5L vand i løbet af døgnet.

Tip: Frys en flaske halv fyldt med vand dagen før I skal i skole. Fyld flasken helt op lige inden, I går i skole – så har I koldt vand i lang tid. I kan også peppe vandflasken op med fx et par citron- eller appelsinskiver (der ikke er overfladebehandlede).

 Til toppen

Gode spisepauser

Spisepauserne i skolen er de tidspunkter på dagen, hvor I spiser mad. Spisepauserne skal organiseres sådan, at der både er tid til at finde madpakken frem eller hente/købe mad, spise mad, og tid til at rydde op når I er færdige. Både måden I sidder (og spiser) på, stemningen under måltiderne, hvordan de voksne deltager under måltiderne og mange andre faktorer har betydning for jeres oplevelse af måltidet og mulighed for at få spist mad. Som elever skal I derfor løbende snakke med de voksne i klassen og på skolen om, hvordan det er rart at spise sammen, og hvordan I får gode måltider på jeres skole. Så kan I nemlig sammen med de voksne skabe en god måltidskultur.

Fødevarestyrelsen har anbefalinger til skoleledere, skolebestyrelser, lærer og pædagoger til at skabe gode rammer om måltiderne i skolen. Her kan I downloade guiden `Rammer om det gode måltid'.

Her nogle punkter, som er vigtige for den gode spisepause:

 • At I kan være med til at bestemme og komme med forslag til, hvordan måltidet bliver godt i jeres klasse/på jeres skole
 • At de fysiske rammer er med til at gøre spisepausen god, fx i forhold til lys, plads, udluftning, indretning af lokale/spiseområde
 • At der er tid nok til at spise - gerne 30 min til frokosten
 • At de voksne hjælper med at skabe gode spisepauser 
 • At I bruger tid på at hygge jer og tale sammen, mens I spiser 
 • At skolen har principper, som beskriver skolens holdning til mad og måltider

Snak sammen om den gode spisepause i jeres klasse

Brug tid på at snakke om, hvordan I får gode spisepauser i klassen. 
I kan fx tage udgangspunkt i disse spørgsmål:

 • Hvad er en god spisepause for os?
 • Hvordan spiser vi i vores klasse?
 • Hvordan ønsker vi at spise i klassen?
 • Hvilke rammer ønsker vi for spisepauserne?
 • Hvordan skal rammerne for vores spisepauser se ud den næste uge?
 • Hvad skal gøres af hvem?

Når I har afprøvet jeres idéer, kan I samle op og rette til ud fra disse spørgsmål:

 • Hvordan gik det?
 • Og hvordan skal rammerne for vores spisepauser se ud de næste 6 uger?

Idéer til elevrådet

Vi har samlet nogle idéer til aktiviteter, som I kan bruge i jeres elevrådsarbejde, hvis I gerne vil sætte fokus på sund mad og hyggelige spisepauser:

 • Spørgeskemaundersøgelse: I kan fx undersøge, hvad eleverne på jeres skole synes om skolens madtilbud og spisepauser. Så får I et godt indblik i, hvad der er vigtigt at arbejde med på netop jeres skole.
 • Kampagne: I kan lave en kampagne til skolens elever om, hvad sund mad og hyggelige spisepauser er. I kan finde information her på siden eller i "Rammer om det gode måltid. Guide til skolen".
 • Snakke med de medarbejdere, som laver mad (hvis I har en kantine, skolebod eller madordning), skolebestyrelsen og skoleledelsen: Sund mad og gode spisepauser er et fælles projekt. Derfor er det vigtigt, at I fortæller de voksne på jeres skole, om jeres oplevelser med mad og spisepauser. Fortæl både hvad I synes er godt, og hvad der med fordel kan ændres.  
 • Konkurrence: I kan lave jeres egen konkurrence om sund mad og gode spisepauser på skolen. Undersøg fx om jeres skolekantine, skolebod, eller nogle af de voksne vil hjælpe jer med konkurrencen.  
 • Lave en film: I kan selv lave en film om sund mad og gode spisepauser. I kan også vise Fødevarestyrelsens film til eleverne på jeres skole. Dem finder i øverst på denne side.
   

Til toppen

Inspiration til organisering af en madordning

En madordning på jeres skole kan organiseres på forskellige måder. Den form, I vælger, har betydning både økonomisk, praktisk og sundhedspædagogisk. Valget af madordning afhænger af hvilke køkkenforhold der er på skolen, hvilke ønsker og interesser der er i forhold til madordningen, samt hvilke kommunale beslutninger der er truffet.

Hvor skal maden tilberedes?

Maden kan produceres i et egnet køkken på skolen eller i et eksternt køkken, fx hos et cateringfirma eller i et kommunalt centralkøkken. Hvis maden laves på skolen, kan eleverne på skift deltage i planlægning, tilberedning og salg, og ordningen kan med fordel indgå som et aktiv i skolens undervisningsaktiviteter, pædagogiske aktiviteter eller som en del af den understøttende undervisning. 

Hvor skal maden komme fra?

Hvis I har besluttet at etablere en madordning, er næste beslutning hvem der skal tilberede den. 

Der er forskellige modeller for, hvor maden kan blive tilberedt, fx:

 • Helt eller delvist på skolen
 • I et kommunalt centralkøkken
 • Hos et cateringfirma/ekstern privat leverandør

Hvis I vælger at få maden leveret fra en ekstern leverandør, kan I stille krav om, at maden lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger til sundere mad i skolen og fritidsordningen.

Hvilken model for madordning der passer jeres skole, afhænger blandt andet af:

 • Madordningens formål
 • Skolen eller kommunens og personalets interesse og ambition for opgaven
 • Hvilke økonomiske og personalemæssige ressourcer der er på skolen og i kommunen
 • Hvilke fysiske rammer der er på skolen herunder køkken- og spiseforhold

Spørgsmål til jeres overvejelse:

 • Hvilke ordninger eksisterer der allerede i kommunen og på andre skoler?
 • Hvilke madtilbud ønsker I at tilbyde eleverne?
 • Følger I Fødevarestyrelsens Kostråd til Måltider i skolen? 
 • Hvordan sikres fokus på smag, og at portionerne har den rette størrelse?
 • Hvilken pris skal maden sælges til?
 • Hvilket bestillings-/betalingssystem ønskes?
 • Hvordan organiseres udleveringen/salget af maden bedst? 

Hvordan skal rammerne omkring måltidet være? Se anbefalingerne i forhold til, hvordan I kan skabe gode rammer om måltiderne i guiden ”Rammer om det gode måltid”.

Til toppen

Bestillings- eller betalingssystem

Der er mange måder at organisere betaling af skolemad på, og det er vigtigt at få valgt et system – eller kombinere systemerne, så de passer til jeres skole.

Inden I etablerer en madordning, er det en god idé at beslutte, hvilket betalingssystem I ønsker at bruge. Hvis maden kommer fra en ekstern leverandør, kan I drøfte det med leverandøren inden start. Hvis I selv skal tilberede maden, kan I høre kommunen eller andre skoler, hvilke erfaringer de har. 

Forudbestilling/-betaling – internetbaseret løsning

Hvis I vælger at lade børnene bestille maden på forhånd, kan madspild næsten undgås. Madprofessionelle i køkkenet har desuden mulighed for, at pakke den forudbestilte mad med navn, så det enten kan fordeles ud på gangene eller i klasserne, eller det kan stå klar til afhentning i kantinen eller ved boden.

Forudbestilling giver også forældrene mulighed for at få indflydelse på den mad, barnet skal spise. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle forældre oplever det som en let opgave at huske at bestille maden i forvejen, så der er altså en risiko for, at nogle falder fra. 

Her og nu salg

Hvis eleverne bestiller og får udleveret maden i samme ombæring, og fx betaler med kontanter eller mobile pay kan det være sværere for de madprofessionelle at beregne mængder. Men det giver eleverne mulighed for at få erfaringer med at købe egen mad, og de elever, der har glemt madpakken eller af andre årsager ikke har mad med, kan købe mad på skolen. 

Salg og udlevering af mad

Salg eller udlevering af maden fra kantinen eller boden på skolen kan ske på mange måder. I kan overveje, hvem der skal stå i betjeningen, hvor det skal foregå og hvilken tid på dagen. I kan vælge at lade eleverne være med til at sælge eller udlevere maden og til gengæld fx tilbyde dem et gratis måltid.

Skolen kan vælge at have personale ansat til at varetage salget. Det kan også være personale fra skolen, som har eller får tid og mulighed for at hjælpe eller personer fra den eksterne leverandør.

Det skal også besluttes, hvornår – fx i hvilket frikvarter – det er mest hensigtsmæssigt, at salg eller udlevering af maden skal foregå. Det kan samtidig være en god idé at lade de yngste klassetrin komme til først.

Til toppen

Inspiration til salg af skolemad

Det kan være en god ide at se på, om der er optimale vilkår for, at maden bliver solgt, spist og nydt.

Der er stor chance for, at madordningen bliver en succes, hvis der et godt samarbejde mellem medarbejdere og skoleledelse, som kan sikre opbakning til at gennemføre initiativer omkring maden, der gør, at eleverne køber og spiser skolemaden. 

I, der har jeres gang i køkkenet og på skolen i øvrigt, kender hverdagen og har viden om, hvor der er potentiale for forbedringer, og hvad der skal til – både stort og småt. Det kan være initiativer, der synliggør skolemaden, inddrager eleverne i at tilberede maden eller skaber meningsfulde ændringer af arbejdsgange og planlægning, så eleverne har gode muligheder for at købe og spise maden på skolen.

Nedenfor er samlet en række gode råd, som kan være en hjælp, når I skal sælge maden.

Overskueligt, enkelt og fristende

Et enkelt og let tilgængeligt udvalg øger salget af sund skolemad. Undersøg om maden er synlig fra disken, og om udvalget er overskueligt for alle – udnyt, at vi også spiser med øjnene og frist eleverne! En oplysende, letforståelig og læsevenlig menuplan kan hjælpe med at skabe overblik og gøre at eleverne ved, hvad de skal glæde sig til at spise. Det samme gør sig gældende, hvis I har et online bestillingssystem eller anden digital løsning. I kan også friste med smagsprøver, duften fra nylavet mad og sjove madhistorier om det, der serveres – appellér til alle sanserne! 

Synlighed

Vær offensiv og synliggør kantinens tiltag – fortæl om maden og vær stolt af det store stykke arbejde, I gør – det smitter af på lysten til at bakke op! Brug AULA, skolens hjemmeside, infoskærme, plakater, skoleblad, introfoldere og andre af skolens informationskanaler til at skabe synlighed om kantinen/boden og skolemad. Skab plads til at eleverne kan spørge, og I kan fortælle. Tiltræk evt. ekstra opmærksomhed ved at lancere kantinen med nyt navn og image, gøre noget særligt ud af åbningsdagen og lave andre lejlighedsvise arrangementer, gerne koblet med skolens øvrige temauger og traditioner. 

Fællesspisning i klasserne, møder og arrangementer

Ved at tilbyde mad på andre måder end ved det daglige salg i skoleboden eller kantinen, får flere øjnene – og munden – op for jeres mad. I kan fx tilbyde skolens klasser, at de med jævne mellemrum i fællesskab kan forudbestille et måltid mad fra kantinen/boden, som alle klassens elever kan spise sammen. Klassens forældreråd kan fx stå for at samle penge ind og betale for maden. Måske kan I levere mad til forældremøder, skolebestyrelsesmøder, andre typer af klassearrangementer, skolefester? 

Pris

Pris er oftest en afgørende faktor for, at eleverne køber mad i skolen, så tilpas prisniveauet til elever og forældre på jeres skole. Der kan være meget at vinde ved at arbejde med prispolitik, fx at nedsætte prisen på nye retter i en introduktionsperiode eller sælge småretter med grøntsager som ekstra tilbehør til en fordelagtig pris.

Madudvalg

Inddragelse giver pote – spørg derfor jeres kunder - både elever og voksne, for at få deres behov og ønsker klarlagt. Med hjælp fra ledelsen kan I fx lave et ”madudvalg, der ud over eleverne også omfatter repræsentanter fra lærerne, pædagogerne, ledelsen, skolebestyrelsen og evt. sundhedsplejerskerne eller andre vigtige personer ift. mad og måltider hos jer. Så har maden og omgivelserne en chance for at imødekomme brugernes ønsker, sikre opbakning fra øvrige medarbejdere, ledelse og bestyrelse på skolen, og skabe ejerskab på sigt. Inviter evt. madudvalget til at deltage i madlavning, salg og spisning, så de selv oplever muligheder og udfordringer.

I kan også spørge direkte om elevernes og lærernes mening fx:

 • Ris/ros kasse
 • Direkte snak med eleverne/lærerne om deres ønsker
 • Konkurrence – månedens fif får 1 x gratis mad

Elever med på køkkenholdet

Tag gerne eleverne med i køkkenet, hvis rammer og organisering på skolen er til det. Eleverne kan både inddrages i selve madlavningen og i det øvrige køkkenarbejde, men også få en rolle i salgssituationen. Elever, der inddrages bliver oftest mere nysgerrige, får større lyst til og ejerskab for skolemaden og bliver gode ambassadører. Gode ambassadører kan bidrage til kantinens fremgang og udvikling.

Spisemiljø

Den gode måltidsoplevelse understøttes, hvis omgivelserne er rare at spise i. Et spisemiljø med god akustik, hyggelig belysning, udluftningsmuligheder, behagelig temperatur, god indretning og plads til at sidde sammen giver gode forudsætninger for, at maden bliver spist. Se mere om at skabe gode rammer for måltiderne i skolen i guiden ”Rammer om det gode måltid”.

Inspiration og netværk

Måske har I også lyst til at få inspiration ude fra – tal med ledelsen om mulighederne for at komme på inspirationskurser, efteruddannelse eller deltage i netværk med andre, der laver skolemad. 

Til toppen

 

Inspiration til principper og handleplaner for mad og måltider

Med samarbejde, ansvar og fælles mål kan I sætte en retning for jeres arbejde og øge ejerskabet til en fælles måltidskultur på tværs af årgange, og blandt lærere, pædagoger, madprofessionelle, ledere, forældre og elever. 

Ved at arbejde sammen på tværs kan I skabe et godt udgangspunkt for en fælles måltidskultur på jeres skole, fordi I bedst ved, hvad der virker hos jer. Principper og handleplaner kan bidrage til, at evt. kommunale politikker og visioner for mad og måltider virker i skolens og fritidsordningens hverdag.

Skab synergi med kommunens sundhedspolitik 

De fleste kommuner har formuleret og vedtaget overordnede sundhedspolitikker for børne- og ungeområdet. Sundhedspolitikken indeholder ofte et fokus på mad og måltider, og nogle kommuner har en særskilt mad- og måltidspolitik.

Det er en god idé, at skolens og fritidsordningens principper og handleplaner for mad og måltider er koordineret med de visioner, mål og politikker, kommunen har udarbejdet. Det skaber bedre mulighed for synergi og gennemslagskraft af sundhedsfremmende aktiviteter for kommunens børn og unge. 

Undersøg derfor, om I har en politik på jeres kommunes hjemmeside eller kontakt kommunen og hør nærmere. Her kan ofte være hjælp at hente, når I skal tage stilling til skolens og fritidsordningens holdninger. Måske er der en pædagogisk konsulent eller en sundhedskonsulent, der kan hjælpe jer i arbejdet.

Fastsættelse af principper i skolebestyrelsen

Folkeskoleloven §44 fremgår det, at skolebestyrelser fastsætter den overordnede retning for skolen gennem principper for skolens virksomhed. Principperne udtrykker værdier og mål for skolen og er vigtige for skolebestyrelsens arbejde. Principperne skal ligge inden for lovens rammer og inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Skolelederen træffer de konkrete afgørelser i forhold til at omsætte principperne til handling, men det er skolebestyrelsen, der fastlægger retningen. Derfor er det vigtigt at principperne er tydelige, men samtidig er rummelige og giver skolelederen handlefrihed i sin ledelse. 

Undervisningsministeriet skriver om principper i hæftet `Skolebestyrelsen: `Hvorfor og hvordan- Hæfte 1` s. 11: 

”I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig.

 • Princippet skal være formuleret så konkret, at der ikke er tvivl om hensigten, og at arbejdet i skolen uden større problemer kan indrettes efter det.
 • Et godt princip er kortfattet og kontant formuleret, og det skal være så rummeligt, at nye behov og situationer kan passes ind, uden princippet skal ændres. Et princip må ikke formuleres som et diktat.
 • For mange vage udtryk gør det vanskeligt at udarbejde handlingsplaner. Det skal være synligt for enhver, om principperne er fulgt eller ej.
 • Principperne skal afspejle, hvilke værdier man ønsker, skolen skal præges af.
 • Skolelederen skal have plads til at vælge mellem flere konkrete muligheder, når princippet skal omsættes til praksis.
 • Et nyt princip skal være i overensstemmelse med de øvrige principper for skolens virksomhed.”

Skole og Forældre har udarbejdet en guide, der kan hjælpe på vej i arbejdet med at fastlægge principper, så de udtrykker mål og værdier for skolen, har opbakning fra alle parter og fungerer i praksis – her finder du guiden 'Hæfte 4: Skolebestyrelsens arbejde - principper til styring af skolen'.

Skole og Forældre har en hel række redskaber tilgængelige på deres hjemmeside til at udarbejde og følge op på principperne. Her findes blandt andet et refleksionsskema, der kan bruges, når I skal lave principper. Derudover er der også hjælp til at lave handleplaner, føre tilsyn og evaluere, så principperne bliver implementeret og får effekt.

Hvis kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordning på jeres skole, skal skolebestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen. Hvis det besluttes, at der skal være en madordning, skal skolebestyrelsen fastsætte principper for den inden for de rammer kommunalbestyrelsen har fastsat, jf. Folkeskoleloven §44, stk. 9. 

Se mere om hvilke principper, der er lovpligtige principper og mulige principper, på Skole og Forældres hjemmeside og i Folkeskolelovens § 44, stk. 2.

Principper for mad og måltider kan udtrykke mål og værdier for, hvordan skolen og fritidsordningen kan bidrage til at eleverne både spiser sundt, trives og får et godt fællesskab og samvær. Det giver dem bedre muligheder for at lære. 

Til toppen

Fordele ved principper og handleplaner for mad og måltider:

Det synliggør de visioner og mål, skolen og fritidsordningen har for mad og måltider, og det er et godt fundament for skolens og fritidsordningens aktiviteter på mad- og måltidsområdet.

 • Det giver et klart image og viser omgivelserne, at skolen og fritidsordningen tager et medansvar for elevernes sundhed, trivsel og læring.
 • Det sikrer, at alle parter får mulighed for at forholde sig til hvilken mad, skolen skal tilbyde, og hvilke rammer der skal skabes omkring måltiderne.
 • Det forhindrer, at måltiderne, spisepauserne og dagen i skole og fritidsordning som helhed forløber, uden at nogen tager stilling eller stiller krav.

Ambitionsniveauet skal passe til jer - det vigtigste er ikke, hvor ambitiøse principper og handleplaner er, men derimod at der kommer fokus på maden og måltiderne, og at der træffes bevidste beslutninger.

Hvad kan principper og handleplaner til mad og måltider indeholde?

I Skole og Forældres Hæfte 4: Skolebestyrelsens arbejde - principper til styring af skolen på side 5, er der et eksempel på, hvad det gode princip kan indeholde:

 • Formål (hvad vil I helt overordnet opnå?)
 • Mål (hvor er I henne, når princippet er ført ud i livet?)
 • Skolens ansvar (delmål, som skolen skal arbejde hen imod)
 • Forældrenes ansvar (hvis relevant, fx i forhold til skolehjem-samarbejde)
 • Elevernes ansvar (hvis relevant, fx i forhold til trivsel eller læring)

Når I udarbejder principper og handleplaner for mad og måltider, kan I finde anbefalinger og inspiration fra Fødevarestyrelsen i:

Til toppen

Materialer og links

Referencer

Stovgaard, M., Thorborg, M., Bjerge, H., Andersen, B., Wistoft, K. (2017).
Rammer for mad og måltider i skolen. En systematisk forskningskortlægning.. DCA rapport nr. 101, Aarhus Universitet.

Stovgaard, M., Thorborg, M., Kragelund, K., Wistoft, K. (2018). Rammer for måltider i skolen. DCA rapport nr. 137, Aarhus Universitet.