Anbefalinger til rammer om det gode måltid i daginstitutioner

Mange børn er i daginstitution en stor del af dagen og spiser mindst halvdelen af deres daglige måltider her. Sund, mættende og velsmagende mad og gode måltidsoplevelser i institutionen har derfor stor betydning for børns sundhed og trivsel. Måltiderne skaber grobund for læring og trivsel. Med gode rammer om måltiderne kan børn udvikle deres spisevaner, praktiske kompetencer og kritiske bevidsthed, og de kan indgå i et socialt fællesskab med de voksne og hinanden.

På denne side finder du Fødevarestyrelsens officielle anbefalinger til sundere mad og gode rammer om måltiderne i daginstitutionen.

Anbefalinger til mad i daginstitutioner

Måltidet - mere end mad

Måltiderne er for mange børn et af dagens små højdepunkter. Når I laver velsmagende, sund og indbydende mad, er I med til at give børnene gode madoplevelser. Gode måltider er dog mere end sund og velsmagende mad. Ved måltidet er børnene med i et socialt fællesskab, og de udvikler deres spisevaner, praktiske kompetencer og kritiske bevidsthed.

Ledelse og samarbejde

Når I alle - både ledelse, madprofessionelle og pædagogisk personale - arbejder professionelt sammen om mad og måltider, får I engagerede og madmodige børn, der trives og kan selv. Det er ledelsens ansvar, at arbejdet med mad og måltider har en høj faglig kvalitet. Hvis ledelsen bakker medarbejderne op og løbende tager initiativ til, at I arbejder på tværs af fagligheder, kan I sammen skabe gode måltider.

Til toppen

Anbefalinger til rammer om det gode måltid

Rammer om det gode måltid er overskriften på Fødevarestyrelsens guide med de officielle anbefalinger samt inspiration til at skabe gode rammer om måltidet i daginstitutionen. Guiden er målrettet jer, som er pædagogisk personale, madprofessionelle samt ledere i daginstitutioner og er et konkret værktøj for det pædagogiske arbejde i jeres hverdag.

Børns mad- og måltidsvaner er et fælles ansvar mellem forældre, kommuner og de institutioner, børnene færdes i. Pædagogisk personale, madprofessionelle og ledere i vores daginstitutioner spiller en vigtig rolle, og de kan i fællesskab skabe rammer om et godt spisemiljø og gode måltidsoplevelser, uanset om der er madordning eller madpakker.

Download Rammer om det gode måltid

Implementering af anbefalingerne i hverdagen

Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, har undersøgt hvordan daginstitutioner implementerer Fødevarestyrelsens anbefalinger til rammer om det gode måltid. Undersøgelsen fandt otte elementer, der kan styrke implementeringen og bidrage til, at den fastholdes over tid.

Erfaringerne fra de deltagende daginstitutioner viser, at det er vigtigt, at:

  • Institutionerne arbejder systematisk for at fastholde den gode måltidspraksis.
  • Ledelsen tager ansvar for processen og er opmærksom på at følge op på initiativer samt sikrer samarbejde på tværs af faggrupper.
  • De madprofessionelle oplever, at måltidet er en pædagogisk aktivitet, som har samme status som andre pædagogiske aktiviteter og prioriteres lige så højt.
  • Det pædagogiske personale er motiveret og kan se den pædagogiske idé med måltidet
  • Være vedholdende så personalet holder fast, selv om det kan synes svært.
  • Der er et særligt fokus på børn med særlige behov, så deres behov også medtænkes i de pædagogiske retningslinjer omkring måltidet.
  • Fastholde en god stemning, både før, under og efter måltidet. Dette fordrer didaktiske overvejelser over tiden før, under og efter måltidet, herunder hvordan forberedes måltidet, hvordan inddrages børnene, og hvordan skabes meningsfulde mikroovergange til måltidet og efter måltidet indtil næste aktivitet.
  • Måltidet kan indgå i de pædagogiske tilsyn ligesom andre pædagogiske aktiviteter, hvilket er med til at sikre et kontinuerligt fokus og en øget bevidsthed

Du kan læse mere i rapporten fra Århus Universitet

"I Mål - Implementering af Fødevarestyrelsens guide og tilhørende materialer vedrørende rammer om det gode måltid i daginstitutionen” 

Undersøgelsen blev igangsat foråret 2019 og afsluttet sommeren 2022. Der blev anvendt aktionsforskning og strukturerede interviews af aktører inddelt i faggrupper.

Til toppen

Inspiration - Madleg

Inspirationskataloget Madleg sætter fokus på det pædagogiske arbejde med mad og måltider i daginstitutioner. Dette er 2. udgave, som er opdateret i forhold til de pædagogiske mål i den styrkede pædagogiske læreplan.

Madleg er resultatet af et samarbejde i Måltidspartnerskabet med deltagelse af: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, FOA, Kost og Ernæringsforbundet, Landbrug & Fødevarer, Madkulturen, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune og Fødevarestyrelsen.

2. udgave af inspirationskataloget er udgivet af Rådet for sund mad.

Download inspirationskataloget på Rådet for sund mad´s hjemmeside.

Historier fra hverdagen i daginstitutioner

Måltidet som en aktiv del af læreplanstemaerne (pdf)

Måltidet styrker selvhjulpethed og madmod (pdf)

Måltidet som pædagogisk rum skaber glæde (pdf)

Prioritering af måltidet styrker nærværet (pdf)

Tværfagligt samarbejde styrker måltiden (pdf)

Eksempler på visioner og forandringsprocesser

Vision og måltidspædagogik, Børnehuset Elverhøj (pdf)

Vision og måltidspædagogik, Børnehusene Kokkedal (pdf)

Vision og forandringsproces, Funder Børnehus (pdf)

Vision for den gode spisestund, Børnehuset Mariehønen (pdf)

Til toppen

Film om børn, mad og måltider i daginstitutioner

Se inspirationsfilm fra Aarhus Universitet omkring måltidets pædagogiske potentiale. I filmene kan du høre, hvilke muligheder forskerne ser i måltiderne samt se, hvordan dagtilbudsledere, pædagoger og madprofessionelle fra daginstitutioner arbejder pædagogisk med mad og måltider i hverdagen med børnene.

Filmen findes både i en kort version og en lang version:

Børn, mad og Måltider i dagtilbuddet - forskning i praksis - kort version - YouTube

Børn, mad og Måltider i dagtilbuddet - forskning i praksis - lang version - YouTube

Find også inspiration på 

BUPL's hjemmeside, bl.a. film og podcast

Derudover kan du finde link til webinarer, podcasts, materialer mm. om måltider i daginstitutioner fra Børne- og Undervisningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut EVA

EVA's temasider Måltider i dagtilbud

Oplæg fra konferencen "Rammer om det gode måltid i daginstitutionen"

På Århus Universitets hjemmeside finder du

PowerPoint- og videooplæg fra konferencen "Rammer om det gode måltid i daginstitutionen"

Til toppen

Hygiejne og madaktiviteter med børn

I informationsarket "Madaktiviteter med børn i daginstitution - mulighederne er mange" finder du information og inspiration omkring hygiejne, når børn er med til pædagogiske aktiviteter med mad. 

Informationsarket kan med fordel printes som en dobbeltside, der er vendt om på den korte led. Det er også en god idé at laminere arket.

 Madaktiviteter med børn i daginstitution - mulighederne er mange

Referencer

Hansen, O. H., Leer, J., Broström, S., & Warrer, S. D. (2018). Professionalisering og øget tværfaglighed i samarbejdet omkring mad og måltider i dagtilbud. DPU, Aarhus Universitet.

Frantzen, C., Kidmose, U., Byrne, D., & Andersen, B. V. (2018). Måling af spiseadfærd i dagtilbud. Betydningen af børns aktive involvering af frokostmåltidet i daginstitutioner for børns spiseadfærd. Institut for Fødevarer, Århus Universitet.

Andersen, S. S., & Holm, L. (2013). Maddannelse, madmod og madglæde: hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik? Litteraturstudie for Fødevarestyrelsen. Københavns Universitet, Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi. 

Iversen, J. D., & Sabinsky, M. (2011). En undersøgelse af mad- og måltidskulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger. Søborg: DTU Fødevareinstituttet.

Christensen, L. M., Gondolf, U. H., Køngerskov, H., & Trolle, E. (2009). Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer. Søborg: DTU Fødevareinstituttet.

E-artikel: Ernæringsfaglig baggrund for guide til sundere mad i daginstitutionen, DTU Fødevareinstituttet

Til toppen