Rusland

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Rusland og herunder også Toldunionen.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Rusland, en liste over aktuelt godkendte virksomheder og nuværende restriktioner.

Landespecifik information 

Rusland kræver listning for følgende produktkategorier

 • Oksekød
 • Svinekød
 • Fjerkrækød
 • Kødprodukter
 • Fisk og fiskeprodukter
 • Mælkeprodukter

Virksomheder, der opskærer kød eller fisk, skal ved udgangen af hvert kvartal orientere Fødevarestyrelsen vedrørende underleverandører.

Lister over godkendte virksomheder 

Du finder lister over registrerede virksomheder på myndig​​hederne i Ruslands hjemmeside.

Find listen over godkendte danske virksomheder

Find liste over godkendte grønlandske virksomheder

De russiske myndigheder kan ændre listerne, hvoraf virksomhedernes godkendelses status fremgår, uden at de danske myndigheder bliver informeret herom. Det eksportørens ansvar at holde sig ajour med virksomhedens aktuelle status via listen på de russiske myndigheders hjemmeside

Procedurer for godkendelse af virksomheder

Der er forskellige processer for godkendelse af virksomheder. Se nedenstående faner for relevante virksomheder. 

Din virksomhed skal ansøge om godkendelse hos FVST (hos din lokale kontrolenhed), hvis du ønsker at tilvirke fisk eller fiskeprodukter, herunder også ompakning eller opskæring af fisk, med henblik på eksport til Rusland eller andre lande i den Eurasiske Økonomiske Union (Toldunionen).

For at blive godkendt, skal du være opmærksom på fem forhold 

1. Virksomheden skal opfylde særlige krav til Rusland

Virksomheden har ansvar for, forud for at afsende sin ansøgning, at sikre sig at den opfylder de særlige krav for eksport til Rusland/Toldunionen. Hertil skal virksomheden anvende et tjekskema, samt tilhørende appendix 1, hvoraf de særlige krav vil fremgå. 

Tjekskema med særlige krav for eksport til Rusland/Toldunionen


2. Virksomheden skal udfylde Appendix 1

De russiske myndigheder, Rosselkhoznadzor, kræver at der til ansøgningen vedlægges information om produkttype, råvareleverandører samt russiske importører. Denne information anføres i Appendix 1 af virksomheden, efter beskrivelsen i Appendix 1.
Virksomheden skal være opmærksom på at dele af skemaet skal udfyldes på russisk og at det er virksomhedens eget ansvar at oplysningerne er korrekte.

Appendix 1​​​​
 

3. Virksomheden skal udfylde et analyseskema

Virksomheden skal udfylde et analyseskema, hvori der gives oplysninger om de relevante produkter, samt om de mikrobiologiske, kemiske og parasitologiske normer som virksomheden sikrer er opfyldt gennem egenkontrol.

Analyseskema

 
Det udfyldte tjekskema, Appendix 1 og analyseskema vedlægges ansøgningen til FVST.

Vær opmærksom på at hvis din virksomhed, udover at tilvirke fisk og fiskeprodukter med henblik på eksport til Rusland og Toldunionen, også fungerer som lager, skal tjekskema mm. for lagervirksomheder også udfyldes. Dette gælder også køle- og fryselagre der afsender emballerede animalske fødevarer til Ruslands og Toldunionen. Læs mere om procedurer for lagervirksomheder 


4. Kontrolbesøg

FVST (den lokale kontrolenhed) kommer, når de har modtaget ansøgningen, på kontrolbesøg hos virksomheden. Kontrolenheden validerer virksomhedens oplysninger og vurderer virksomhedens egenkontrol ift. overholdelse af mikrobiologiske og kemiske normer, samt normer vedr. parasitter.

Såfremt kontrolenheden har bemærkninger bliver det noteret i tjek- og analyseskemaet.

Hvis kontrolenheden derimod vurderer at virksomheden opfylder Ruslandskravene, indstilles det til FVST’s hovedkontor, at virksomheden skal godkendes til eksport til Rusland og Toldunionen. FVST er ansvarlig for at videresende ansøgningen til de russiske myndigheder.  

5. Optagelse på de russiske myndigheders liste

Virksomheden skal være opført og fremgå på de russiske myndigheders liste over virksomheder godkendt til eksport af fiskeprodukter til Rusland, førend de kan eksportere til Rusland og Toldunionen.
Der er to muligheder for virksomheden for at blive optaget på den russiske liste. Enten optager Rusland virksomheden på listen på baggrund af deres ansøgning. Alternativt kan de russiske myndigheder kræve at komme på inspektion forud for at virksomheden kan optages på listen.

Se listen over godkendte danske virksomheder på den russiske hjemmeside 

Indberetning af aftaler med nye russiske importører

De russiske myndigheder stiller krav om, at danske fiskevirksomheder, indberetter aftaler med nye russiske importører. Eksport til den nye russiske importør kan ikke påbegyndes før importøren er godkendt af de russiske myndigheder. 

Procedurer for indberetning

Du skal anvende et indberetningsskema til at indberette nye importerer.
Hvis du har behov for at indberette nye russiske importører skal der rettes henvendelse til FVST, International Handel via e-mail: 16@fvst.dk

Godkendelse af de russiske importører

Fødevarestyrelsen modtager ikke besked fra de russiske myndigheder om, at de russiske importører er godkendt. Såfremt du, som virksomhed, er i tvivl om hvorvidt importøren er godkendt, anbefaler FVST at du kontakter den pågældende importør.

Konsoliderede lister over importører
Fødevarestyrelsen modtager ikke konsoliderede lister over importører, og det er derfor de danske eksportørers eget ansvar at fø​re konsoliderede lister over de russiske importører, der er indberettet.​​​

Din virksomhed skal ansøge om godkendelse hos FVST (hos din lokale kontrolenhed), hvis den ønsker at tilvirke kød eller kødprodukter, med henblik på eksport til Rusland eller andre lande i den Eurasiske Økonomiske Union (Toldunionen).

For at blive godkendt, skal du være opmærksom på fire forhold

1. Virksomheden skal opfylde særlige krav til Rusland

Virksomheden har ansvar for, forud for at afsende sin ansøgning, at sikre sig at den opfylder de særlige krav for eksport til Rusland/Toldunionen. Hertil skal virksomheden anvende et tjekskema, samt tilhørende annex, hvoraf de særlige krav vil fremgå. 
 
Tjekskema til kødproduktvirksomhederne til Rusland

Tjekskema for kødproduktvirksomheder, kemi, Rusland

Tjekskema for kødproduktvirksomheder, mikrobiologi, Rusland

2. Virksomheden skal udfylde annex

Annex 1a - Skema til ansøgning om optagelse på liste over virksomheder godkendt til eksport

Annex 1b - Skema til ansøgning om optagelse på liste over vir​ksomheder godkendt til eksport

 
Det udfyldte tjekskema og annex vedlægges ansøgningen til FVST (den lokale kontrolenhed).

Vær opmærksom på at hvis din virksomhed, udover at tilvirke kød og kødprodukter med henblik på eksport til Rusland og Toldunionen, også fungerer som lager, skal tjekskema mm. for lagervirksomheder også udfyldes. Dette gælder også køle- og fryselagre der afsender emballerede animalske fødevarer til Ruslands og Toldunionen. Læs mere om procedurer for lagervirksomheder 

3. Kontrolbesøg

FVST (den lokale kontrolenhed) kommer, når de har modtaget ansøgningen, på kontrolbesøg hos virksomheden og validerer virksomhedens oplysninger. Hvis kontrolenheden vurderer at virksomheden opfylder Ruslandskravene, indstilles det til FVST’s hovedkontor, at virksomheden skal godkendes til eksport til Rusland og Toldunionen. FVST er ansvarlig for at videresende ansøgningen til de russiske myndigheder.  

4. Optagelse på de russiske myndigheders liste

Virksomheden skal være opført og fremgå på de russiske myndigheders liste over virksomheder godkendt til eksport af kødprodukter til Rusland, førend de kan eksportere til Rusland og Toldunionen.
Der er to muligheder for virksomheden for at blive optaget på den russiske liste. Enten optager Rusland virksomheden på listen på baggrund af virksomhedens ansøgning. Alternativt kan de russiske myndigheder kræve at komme på inspektion forud for at virksomheden kan optages på listen.

Se listen over godkendte danske virksomheder på den russiske hjemmeside 

Lagervirksomheder, herunder køle-/fryselagre, der ønsker at eksportere emballerede animalske fødevarer til Rusland, skal ansøge om godkendelse hos FVST (deres lokale kontrolenhed)

For at blive godkendt, skal virksomheden være opmærksom på fire forhold

1. Lageret skal opfylde særlige krav til Rusland

Lageret skal, inden det ansøger, sikre sig, at det opfylder de særlige ruslandskrav. I den forbindelse skal lageret bruge et tjeks​kema samt tilhørende annexer.

Tjekskema for virksomheder der oplagrer kød

Tjekskema for virksomheder,​ der oplagrer fiske- eller mælkeprodukter

2. Lageret skal udfylde annexer

Der findes fire forskellige annexer for lagre: 

Der er tre kombinationer ift. hvilke annexer lageret skal udfylde:

 • Annex 1a og Annex 1b skal udfyldes af lagre der ønsker at eksportere kød eller kødprodukter
 • Annex 1b og Annex 1c skal udfyldes af lagre der ønsker at eksportere mælkeprodukter
 • Annex 1b, samt et særligt bilag for fiskevirksomheder, skal udfyldes af lagre der ønsker at eksportere fisk og fiskeprodukter.

 Det udfyldte tjekskem​a og annexer vedlægges ansøgningen til tilsynsmyndigheden.​

Vær opmærksom på at hvis din virksomhed, udover at være en lagervirksomhed, også tilvirker animalske fødevarer med henblik på eksport til Rusland og Toldunionen, eksempelvis opskærer eller pakker animalske fødevarer, skal procedurer for de pågældende aktiviteter også overholdes.  

3. Kontrolbesøg

FVST (den lokale kontrolenhed) kommer, når de har modtaget ansøgningen, på kontrolbesøg hos virksomheden og validerer virksomhedens oplysninger. Hvis kontrolenheden vurderer at virksomheden opfylder Ruslandskravene, indstilles det til FVST’s hovedkontor, at virksomheden skal godkendes til eksport til Rusland og Toldunionen. FVST er ansvarlig for at videresende ansøgningen til de russiske myndigheder, via den danske ambassade i Moskva.  


4. Optagelse på de russiske myndigheders liste

Virksomheden skal være opført og fremgå på de russiske myndigheders liste over virksomheder godkendt til eksport til Rusland, førend de kan eksportere til Rusland og Toldunionen.
Der er to muligheder for virksomheden for at blive optaget på den russiske liste. Som oftest optager Rusland virksomheden på listen på baggrund af deres ansøgning og tilsynsmyndighedens indstilling. Alternativt kan de russiske myndigheder kræve at komme på inspektion forud for at virksomheden kan optages på listen.

Se listen over godkendte danske virksomheder på den russiske hjemmeside 

Du skal søge om godkendelse hos FVST (hos din lokale kontrolenhed), hvis du ønsker at tilvirke mælkeprodukter med henblik på eksport til Rusland. 

For at blive godkendt, skal du være opmærksom på fire procedurer

1. Virksomheden skal opfylde særlige krav til Rusland

Virksomheden har ansvar for, forud for at afsende sin ansøgning, at sikre sig at den opfylder de særlige krav for eksport til Rusland/Toldunionen. Hertil skal virksomheden anvende et tjekskema samt tilhørende annexer.

Tjekskema til brug ved ansøgning for mælkeproduktvirksomheder

2. Virksomheden skal udfylde annexer

Annex 1b til brug i forbindelse med ansøgning​

Annex 1c til brug i forbindelse med ansøgning

Det udfyldte tjekskema og annexer vedlægges ansøgningen til Fødevarestyrelsen.

Vær opmærksom på at hvis din virksomhed, udover at tilvirke mælk og mælkeprodukter med henblik på eksport til Rusland og Toldunionen, også fungerer som lager, skal tjekskema mm. for lagervirksomheder også udfyldes. Dette gælder også køle- og fryselagre der afsender emballerede animalske fødevarer til Ruslands og Toldunionen. Læs mere om procedurer for lagervirksomheder 

3. Kontrolbesøg

FVST (den lokale kontrolenhed) kommer, når de har modtaget ansøgningen, på kontrolbesøg hos virksomheden. Kontrolenheden validerer virksomhedens oplysninger og vurderer virksomhedens egenkontrol ift. overholdelse af mikrobiologiske og kemiske normer, samt normer vedr. parasitter.

Såfremt kontrolenheden har bemærkninger bliver det noteret i tjek- og analyseskemaet.

Hvis kontrolenheden derimod vurderer at virksomheden opfylder Ruslandskravene, indstilles det til FVST’s hovedkontor, at virksomheden skal godkendes til eksport til Rusland og Toldunionen. FVST er ansvarlig for at videresende ansøgningen til de russiske myndigheder. 

4. Optagelse på de russiske myndigheders liste

Virksomheden skal være opført og fremgå på de russiske myndigheders liste over virksomheder godkendt til eksport af fiskeprodukter til Rusland, førend de kan eksportere til Rusland og Toldunionen.
Der er to muligheder for virksomheden for at blive optaget på den russiske liste. Enten optager Rusland virksomheden på listen på baggrund af deres ansøgning. Alternativt kan de russiske myndigheder kræve at komme på inspektion forud for at virksomheden kan optages på listen.

Se listen over godkendte danske virksomheder på den russiske hjemmeside

Du skal søge om godkendelse hos FVST (hos din lokale kontrolenhed), hvis du ønsker at tilvirke mælkeprodukter med henblik på eksport til Rusland og Toldunionen.  

For at blive godkendt, skal du være opmærksom på tre procedurer

1. Slagteriet eller opskæringsvirksomheden skal opfylde særlige krav til Rusland  

Virksomheden skal, inden den ansøger, sikre sig, at den opfylder de særlige ruslandskrav. I den forbindelse skal virksomheden bruge et tjeks​kema samt tilhørende annexer. Virksomheden skal, inden den ansøger, sikre sig, at den opfylder de særlige krav. I den forbindelse skal virksomheden bruge et tjekskema samt tilhørende annex.

Tjekliste kreaturslagterier 

Tjekliste svineslagterier marts 2020

Tjekliste fjerkræslagterier

Tjekliste opskæringsvirksomheder for oksekød

Tjekliste opskæringsvirksomheder for svinekød

Tjekliste opskæringsvirksomheder for fjerkræ​​kød

Annex til tjekskema for slagterier og opskæringsvirksomheder​

 
Det udfyldte tjekskema og annex vedlægges ansøgningen til tilsynsmyndigheden.

Vær opmærksom på at hvis din virksomhed, udover at tilvirke kød og kødprodukter med henblik på eksport til Rusland og Toldunionen, også fungerer som lager, skal tjekskema mm. for lagervirksomheder også udfyldes. Dette gælder også køle- og fryselagre der afsender emballerede animalske fødevarer til Ruslands og Toldunionen. Læs mere om procedurer for lagervirksomheder 

 
2. Kontrolbesøg

FVST (den lokale kontrolenhed) kommer, når de har modtaget ansøgningen, på kontrolbesøg hos virksomheden og validerer virksomhedens oplysninger. Hvis kontrolenheden vurderer at virksomheden opfylder Ruslandskravene, indstilles det til FVST’s hovedkontor, at virksomheden skal godkendes til eksport til Rusland og Toldunionen. FVST er ansvarlig for at videresende ansøgningen til de russiske myndigheder.  

3. Optagelse på de russiske myndigheders liste

Virksomheden skal være opført og fremgå på de russiske myndigheders liste over virksomheder godkendt til eksport af fiskeprodukter til Rusland, førend de kan eksportere til Rusland og Toldunionen.
Der er to muligheder for virksomheden for at blive optaget på den russiske liste. Enten optager Rusland virksomheden på listen på baggrund af deres ansøgning. Alternativt kan de russiske myndigheder kræve at komme på inspektion forud for at virksomheden kan optages på listen.

Se listen over godkendte danske virksomheder på den russiske hjemmeside

Andet information vedrørende eksport til Rusland

Nedenstående faner giver information om yderligere krav eller særlige forhold ved eksport til Rusland.

Særlige krav vedrørende nummerering af certifikater

Alle certifikater indeholder en rubrik til angivelse af certifikatnummer. Du skal som eksportør være opmærksom på, at Rusland stiller særlige krav til nummereringen af certifikater.  Uanset hvad der fremgår af vejledningerne til certifikaterne, så skal certifikatet nummereres med:

DK + virksomhedens aut.nr. + løbenummer + årstal

 • DK er ISO-koden for Danmark.
 • Løbenummeret skal i alle tilfælde være det samme som nummeret på vandmærkepapiret. Løbenummeret er derved et entydigt nummer, derfra hvor certifikatet udstedes.

Forhåndsanmeldelse ved eksport til fjernøstlige destinationer i Den Russiske Føderation

Du skal som eksportør være opmærksom på at der for visse fødevarer, til specifikke destinationer i Den Russiske Føderation, er krav om forhåndsanmeldelse af forsendelserne. 

Læs vejledningen om forhåndsanmeldelse til fjernøstlige destinationer i Den Russiske Føderation

Skema til brug ved forhåndsanmeldelse til fjernøstlige destinationer i Den Russiske Føderation

Som eksportør er du ansvarlig for at holde dig orienteret om aktuelle eksportrestriktioner, som kan have indflydelse på eksport af dine varer.

Se de aktuelle eksportrestriktioner for eksport af fødevarer til Rusland og Toldunionen