Portionsstørrelser i daginstitutioner

De vejledende portionsstørrelser viser, hvilke mængder I kan beregne pr. portion, når I planlægger jeres menu i daginstitutioner. Mængderne er vejledende gennemsnit for vuggestuebørn (2 år) og børnehavebørn (4 år) og er angivet i tilberedt vægt. 

Når der er angivet forskellige mængde for vuggestuebørn og børnehavebørn, så er det ikke et udtryk for, at I skal tilberede maden forskelligt til de to grupper. Det skyldes blot, at børnehavebørn spiser større portioner end vuggestuebørn. 

Energibehov er afhængig af alder, køn, aktivitetsniveau og lignende. Derfor vil nogle børn kunne spise lidt mere, og andre vil kunne spise lidt mindre.

De vejledende mængder er udviklet som en hjælp til jeres planlægning, så I kan tilbyde en passende mængde mad, der både sikrer mætte maver og begrænser jeres madspild.

Børn har forskellige behov

Faktorer som aktivitetsniveau og størrelsen på dagens øvrige måltider har betydning for, hvor store portioner det enkelte barn har brug for.

Derfor er der tale om vejledende mængder, som I kan bruge som rettesnor i jeres planlægning af maden og portionsstørrelserne.

Frokost og mellemmåltider

Her fremgår de mængder, I skal bruge af de forskellige fødevarer i 

  • varme frokostmåltider 
  • kolde frokostmåltider 
  • store mellemmåltider
  • små mellemmåltider

De store mellemmåltider serveres typisk om eftermiddagen og de små om formiddagen. Mængderne er tilberedte mængder (g pr. måltid). I kan også se vejledende mængder for en uge.  

Morgenmad

Her kan I se, hvilke mængder I skal bruge af de forskellige fødevarer i morgenmaden. Mængderne er tilberedte mængder (g pr. måltid).

Læs mere her

Principper

Her finder I skemaer, der viser principperne for, hvordan I kan omsætte kostrådene til måltider i praksis.

Råvareoversigt

Råvareoversigten viser jer, hvad der er vigtigt, når I skal vælge råvarer i en sund og klimavenlig madlavning.