Oktober - dece​​mber: Kontrol af korrekt aflivning af grise og kvæg

Dyr skal lide mindst muligt, når de bliver aflivet. Fødevarestyrelsen gennemfører en kontrolkampagne i besætninger med grise og kvæg for at kontrollere reglerne for korrekt aflivning.

Fødevarestyrelsen udførte i 2008-2009 en kampagne om korrekt aflivning af grise og kvæg. I 2010 blev der gennemført en opfølgende kampagne. Siden har erhvervet selv haft fokus på området med informationskampagner og undersøgelser. Ikke korrekt udført aflivning, kan medføre stor lidelse for dyret, og det er derfor relevant at:

 • Kontrollere om kvæg og grise aflives korrekt
 • Kontrollere om besætningen har adgang til funktionsdygtigt udstyr
 • Kontrollere om personer, der udfører aflivning er tilstrækkeligt instrueret

Endvidere vil der i relation til kampagnen blive kontrolleret om aflivede dyr opbevares på en opbevaringsfacilitet der sikrer dem mod ådselsædende dyr og under sådanne forhold at opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer.

 

Formålet med kampagnen er at undersøge, om aflivning af dyr i danske besætninger foregår korrekt og at dyrene efterfølgende opbevares korrekt indtil bortskaffelse.

I kampagnen kontrolleres det:

 • om besætningen har procedurer der sikrer korrekt aflivning af grise og kvæg.
 • om den besætningsansvarlige har adgang til relevant og funktionsdygtigt aflivningsudstyr, såfremt den besætningsansvarlige ikke tilkalder dyrlæge, slagter mv. for at udføre aflivning.
 • om personer, der udfører aflivning, er instrueret dertil.
 • om aflivede dyr opbevares på en opbevaringsfacilitet, der sikrer dem mod ådselsædende dyr og under sådanne forhold, at opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer.

Besætninger med grise

 • Integrerede besætninger med flere forskellige aldersgrupper
 • Sobesætninger
 • Slagtegrisebesætninger
 • Smågrisebesætninger

Besætninger med kvæg

 • Malkekvæg
 • Slagtekalve

Kampagnen løber oktober-december 2023.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834