Oktober - december: Kontrol af malkekøernes nærmiljø

Regler om køernes nærmiljø har til formål at forbedre køernes velfærd. Fødevarestyrelsen gennemfører en kontrolkampagne i besætninger med malkekøer med fokus på køernes nærmiljø.

Fødevarestyrelsen gennemfører en kampagne med henblik på at kontrollere, hvorvidt de indretningsmæssige forhold i stalde til malkekvæg opfylder de gældende lovkrav. Indretning af køernes nærmiljø har betydning for køernes velfærd. I denne kampagne kontrolleres det, om besætninger med malkekøer overholder regler om f.eks. adgang til at udføre hudpleje ved hjælp af kobørster, og om der tilstrækkelige antal drikke- og ædepladser samt en sengebås pr. ko i sengebåsestalde.

Formålet med kampagnen er at kontrollere, om regler vedrørende køernes nærmiljø i malkekvægsbesætninger er overholdt, herunder om:

  • Der er en sengebås pr. ko i besætninger, hvor køer er opstaldet i sengebåsestalde.
  • Der er en sengebås pr. ungdyr i besætninger, hvor ungdyr er opstaldet i sengebåsestalde.
  • Der er en ædeplads pr. ko for køer, der lige har kælvet.
  • Der er en ædeplads pr. højdrægtig ko i fællesforberedelsesbokse.
  • Der er maks. to køer pr. ædeplads ved fodring efter ædelyst.
  • Ved vandkopper er der maks. seks køer pr. vandkop.
  • Ved drikkekar må der højst være 10 køer pr. meter drikkekar.
  • Der er adgang til en roterende kobørste pr. 50 køer.
  • Der er adgang til at udføre hudpleje for ungdyr.

Mere information følger

Mere information følger

1. oktober – 31. december 2024

Mere information følger

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834