Februar - december: Kontrol af registreringer i VetStat

Indberetninger til VetStat skal være korrekte. Fødevarestyrelsen vil derfor kontrollere, at de fejlindberetninger, der ligger hos dyrlægen, bliver håndteret inden for 3 måneder.

VetStat er det danske veterinære lægemiddel- og dyrlægeregister. Det indeholder oplysninger om autoriserede dyrlæger, oprettede dyrlægepraksis, dyrlægers tilknytning til dyrlægepraksis, informationer om ordineret og udleveret receptpligtige lægemidler til dyr i Danmark, samt oplysninger om sundhedsrådgivningsaftaler.

Korrekte data i VetStat er essentielt bl.a. for at kunne trække data på dyrlæger i beredskabssituationer, monitorering af antibiotikaforbrug og afrapportering af antibiotikaforbrug til EU.

Den 14. juni 2021 blev en ny version af VetStat taget i drift. Den gav nogle flere muligheder for den enkelte dyrlæge i forhold til indberetning af oplysninger, synlighed af egne indberetninger og håndtering af fejl.

I det nye VetStat indgår et fejlhåndteringsmodul, der samler medicinindberetninger, som potentielt er fejlbehæftede.

Fødevarestyrelsen sætter med denne kampagne fokus på dyrlægers egne indberetninger og på håndteringen og registreringen af oplysninger i VetStat. Der vil blive sat fokus på dyrlægers håndtering af fejlindberetninger, som ligger i dyrlægens fejlhåndteringsmodul, og om dyrlægerne husker at få opdateret praksistilknytning i VetStat.

Kampagnen vil inkludere dyrlæger inden for flere faggrupper, herunder også dyrlæger, som primært beskæftiger sig med kæledyr.

Formålet med kampagnen er:

  • At nedbringe antallet af fejl i VetStat som dyrlægerne er ansvarlige for

 Delformål for kampagnen

  • Information til alle dyrlæger i Danmark om deres forpligtelser i forhold til korrekte indberetninger og registreringer i VetStat
  • At vejlede dyrlæger om deres forpligtelse til at gå i VetStat mindst 1 gang om måneden
  • At vejlede dyrlæger i brugen af fejlhåndteringsmodulet i VetStat
  • At kontrollere, at fejlindberetninger registreret i fejlhåndteringsmodulet for den enkelte dyrlæge håndteres rettidigt af dyrlægen
  • At kontrollere, at dyrlægen indberetter brug af medicin til produktionsdyr korrekt og rettidigt
  • At kontrollere, at dyrlægen er tilknyttet den/de dyrlægepraksis, hvorfra dyrlægen udøver dyrlægegerning

Mere information følger

Mere information følger

1. februar – 31. december 2024

Mere information følger

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834