Januar - december: PRRS sundhedsstatus

Fødevarestyrelsen gennemfører en kontrolkampagne med grisebesætningers PRRS-sundhedsstatus. Kampagnen omfatter regelefterlevelse for PRRS-sundhedsstatus for besætninger og deres dyrlæger.

Baggrunden for kampagnen er en PRRS reduktionsstrategi, som Fødevarestyrelsen i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier, L&F Gris og Den Danske Dyrlægeforening har udarbejdet for at nedbringe antallet af grisebesætninger, som smittes med Porcin reproduktion- og respirationssyndrom (PRRS).

PRRS er en luftbåren virussygdom, der kan smitte grise. Sygdommen medfører høj dødelighed blandt patte- og smågrise og øget antibiotikaforbrug til behandling af efterfølgende infektioner. Sygdommen kan opdeles i to typer, henholdsvis PRRS1 og PRRS2. Grise i en besætning kan have begge typer PRRS på samme tid. 

Forekomsten af PRRS har været stigende de senere år.

Formålet med kampagnen er:

  • at kontrollere, at operatører (besætningsejere) pr. 1. januar 2024 har en PRRS sundhedsstatus for PRRS1 og PRRS2
  • at kontrollere, at besætningsejere samt praktiserende dyrlæger opfylder krav i PRRS bekendtgørelsen vedrørende besætningens PRRS-sundhedsstatus for både PRRS1 og PRRS2.

Grundlaget for kampagnen er Bekendtgørelse nr. 997 af 29. juni 2023 om Porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS).

Du kan læse bekendtgørelsen her

Målgruppen for kampagnen er:

  • Besætninger med grise
  • Besætningsdyrlæger, som kommer i besætninger med grise

Kampagnen løber i perioden fra d. 8. januar 2024 til d. 31. december 2024

Efter kampagnens afslutning udarbejdes en slutrapport som offentliggøres her på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834