Vejledning om kontrolindsatser på veterinærområdet

Vejledning om kontrolindsatser beskriver kontrolkonceptet for kontrol på veterinærområdet.

Kontrolkonceptet består af otte kontrolindsatser fordelt på tre kontrolkategorier. Hver af de otte kontrolindsatser er beskrevet i selvstændige i kapitler i vejledningen. Vejledningen omfatter derudover beskrivelser af

  • Risikokarakterisering af visse kontrolobjekter
  • Den frivillige dy​revelfærdsmærkningsordning

Hent samlet vejledning

Vejledningen​​ er revideret september 2023, og seneste version er gældende fra 8. september 2023. Hent den samlede vejledning i PDF-version her:

Vejledning om kontrolindsatser på veterinærområdet (PDF)

Rettebladet angiver de ændringer, der er foretaget i 'Vejledning om kontrolindsatser på veterinærområdet' i den nyeste version. Hent rettebladet i PDF-version her:

Retteblad til Vejledning om kontrolindsatser på veterinærområdet september 2023.pdf