D-vitamin

Når du følger De officielle Kostråd, vil din krop få dækket behovet for vitaminer, mineraler og andre vigtige næringsstoffer. Dog anbefaler Fødevarestyrelsen, at alle voksne og børn fra 4 år tager et tilskud af D-vitamin på 5-10 ug dagligt i vinterhalvåret (fra oktober til april). Samtidig er der dele af befolkningen, hvor der er yderligere anbefalinger for et tilskud af D-vitamin - se anbefalingerne her:

Anbefalinger for D-vitamin

5-10 µg D-vitamin dagligt i vinterhalvåret (oktober-april):

  • Alle voksne og børn fra 4 år 

10 µg D-vitamin dagligt hele året anbefales til:

  • Børn fra 2 uger og indtil 4 år. Spædbørn, som dagligt får 800 ml modermælks-erstatning med 1,3 µg D-vitamin pr 100 ml eller mere, skal dog ikke have D-vitamintilskud. Hvis forældrene ønsker at give barnet en børnevitaminpille, skal barnet ikke samtidig have D-vitamintilskud.
  • Gravide og ammende
  • Børn og voksne med mørk hud
  • Børn og voksne, som bærer en tildækkende påklædning om sommeren
  • Børn og voksne, som ikke kommer udendørs til daglig, eller som undgår sollys 

20 µg D-vitamin dagligt kombineret med 800-1000 mg calcium hele året anbefales til:

  • Personer over 70 år
  • Personer i plejebolig og hjemmepleje, uanset alder
  • Personer i øget risiko for knogleskørhed, uanset alder

D-vitamin fra solen og mad

D-vitamin fra solen

Solen er den vigtigste kilde til D-vitamin. D-vitamin dannes i huden i sommerhalvåret, når den rammes af solens ultraviolette stråler (UVB). Hvor meget D-vitamin, der dannes, afhænger af, hvor stærk solens UVB-stråling er, og hvor længe du opholder dig i solen.

I sommerhalvåret (fra maj til september) er solens stråling i Danmark så kraftig, at den nødvendige D-vitamin er dannet i løbet af kortere ophold i solen midt på dagen. Fødevarestyrelsen henviser dog til, at du følger Sundhedsstyrelsens generelle råd om solbeskyttelse.

I vinterhalvåret (fra oktober til april) er solens stråling i Danmark ikke stærk nok til, at der dannes D-vitamin i huden. Derfor tærer kroppen på det oparbejdede D-vitaminlager, der er dannet om sommeren. D-vitaminniveauet i blodet svinger derfor naturligt med årstiderne og er lavere om vinteren end om sommeren. Danskerne har typisk den laveste D-vitaminstatus om foråret efter en vinter, hvor solen ikke bidrager til D-vitamin. Det er derfor, at Fødevarestyrelsen anbefaler et tilskud af D-vitamin hen over vinterhalvåret.

D-vitamin fra mad

Der er også D-vitamin i mad. Det er dog meget svært at få dækket D-vitaminbehovet alene via den mad, du spiser. Undersøgelser af danskernes kost viser, at danskerne kun får dækket en mindre del af deres D-vitaminbehov via den mad, de spiser. Det skyldes, at D-vitamin kun findes i større mængder i fede fisk, som fx laks, sild og makrel. Derudover findes der D-vitamin i begrænset mængde i mælk, ost og æg, men stort set ikke i planter. 

Kan du få for meget D-vitamin?

Du kan godt få for meget D-vitamin, men der er ingen risiko, hvis du følger Fødevarestyrelsens anbefalinger.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har fastsat en videnskabelig øvre grænse på 100 µg D-vitamin pr. dag for voksne. Hvis du får D-vitamin (både via din mad og som kosttilskud) under denne grænse, har EFSA vurderet, at det ikke udgør en risiko for helbredet hos raske personer.

Du skal være opmærksom på, at hvis du tager andre kosttilskud, som f.eks. kalktilskud, så kan de ofte også indeholde D-vitamin.

Baggrund for anbefalingen om D-vitamin

Knap hver 5. dansker, der ikke tager vitamintilskud, mangler D-vitamin om foråret. Det viser data fra en undersøgelse, som er udført af Kræftens Bekæmpelse.

I forbindelse med undersøgelsen blev der taget blodprøver hos 3092 personer fra 2-69 år fra forskellige egne af landet. Prøverne viste, at der var D-vitaminmangel hos mange af de undersøgte personer om foråret, hvor man typisk har den laveste D-vitaminstatus efter en vinter, hvor solen ikke bidrager til D-vitamin.

På baggrund af disse resultater har en rådgivende ekspertgruppe vurderet, at danskernes indtag af D-vitamin bør øges. Formålet er at opnå en forbedret knoglesundhed for gruppen med D-vitaminmangel. 

Du kan finde den faglige vurdering fra den rådgivende ekspertgruppe her.