Dyrevelfærd

Begrebet dyrevelfærd ændrer sig hele tiden - bl.a. fordi forskningen hele tiden gør os klogere på dyrene og deres behov. Det er det enkelte dyrs egen oplevelse af sin situation, der er afgørende for, om velfærden er god eller ej.

Dyrevelfærdsloven

De vigtigste regler om dyrevelfærd findes i Dyrevelfærdsloven. Dyrevelfærdsloven gælder for alle dyr, herunder landbrugsdyr, familiedyr, forsøgsdyr, dyr i zoo og dyr, der lever vildt i naturen.

Dyrevelfærdsloven skal sikre, at alle dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt i velfærdsmæssig henseende og dermed beskyttes mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Der skal tages hensyn til det enkeltes dyrs behov i forhold til dets fysiologi, adfærd og sundhed, ligesom der er krav til de omgivelser, hvori de skal leve.