September - nov​ember: Halthed og klovsundh​ed i malkekvægsbesætninger

Håndtering og behandling af klov- og lemmelidelser kontrolleres for at forbedre malkekøers velfærd.

Klov- og lemmelidelser er et af de mest omfattende sygdomskomplekser i dansk malkekvægsproduktion. Køer med lidelser i klove og lemmer vil oftest være udsat for betydelig smerte og lidelse, hvilket påvirker deres velfærd negativt. Produktionsmæssigt og økonomisk er halte og smertepåvirkede køer også et problem for landmanden, da køerne ofte vil indtage mindre føde og dermed producere mindre mælk. Desuden kræver det ressourcer at få behandlet køerne. 

En kontrol, der blev gennemført af Fødevarestyrelsen i 2011 med fokus på syge og tilskadekomne kreaturer, viste problemer i 34 % af besætningerne. Det var især håndteringen af køer med klov-/lemmelidelser, der var utilfredsstillende. Endvidere har Aarhus Universitet i 2012 lavet en undersøgelse af 1340 tilfældigt udvalgte køer fra 42 tilfældigt udvalgte malkekvægbesætninger med løsdrift. Denne undersøgelse viste, at 33 % af køerne havde lidelser i kloven eller området omkring kloven. 

I Fødevarestyrelsens kontrolkampagne Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger, gennemført i 2014, blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyreværnslovgivningen indenfor fokusområdet ”Håndtering af halte køer” i 28 ud af 100 besætninger.

Der er således tale om et problemkompleks, der er massivt udbredt i malkekvægbesætninger.​

Formålet med kampagnen er:

  • At forbedre malkekøers velfærd ved et øget fokus på forebyggelse og behandling af klov-/lemmelidelser på besætningsniveau ved Fødevarestyrelsens kontrol.
  • At skærpe fokus på vigtigheden af, at besætningsejer og besætningsdyrlæge arbejder målrettet sammen om at løse problemerne, når der er klov-/lemmelidelsesproblemer i besætningen.

Dette forsøges opnået ved at:

  1. Undersøge forekomst og omfang af klov-/lemmelidelser i de udvalgte besætninger.
  2. Kontrollere håndtering, behandling og medicinregistrering af et udvalg af senest behandlede køer, som den besætningsansvarlige har udpeget til at have behandlingskrævende klov-/lemmelidelser. 
  3. Kontrollere, om der er en behandlingsfacilitet, som gør det muligt at løfte bagben på malkekøer ved hjælp af mekaniske hjælpemidler. 
  4. Kontrollere, at der foretages mindst to gange årlige kloveftersyn, samt at mindst ét årligt kloveftersyn foretages af en dyrlæge eller klovbeskærer, der ikke er ansvarlig for eller arbejder på bedriften.​​​

Mere information følger.

Malkekvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftaler.

Besætningerne udpeges som en repræsentativ stikprøve af besætninger inden for hver af følgende besætningstyper registreret i CHR, fordelt over hele landet:

  • Malkekvægsbesætning, besætningstype 12-14
  • Økologisk malkekvægsbesætning, besætningstype 12-16

Kampagnen gennemføres i perioden 1. september 2022 til 30. november 2022

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834