Januar - m​arts: Hold af kødkvæg i vinterperioden

Kontrol med hold af kødkvæg i vinterperioden - uanset om de er på stald eller udegående.

I vinteren 2014-2015 blev der udført en kampagne på ammekvæg, der havde til formål at undersøge, om kravene i Dyreværnsloven blev overholdt, for både udegående kreaturer og kreaturer opstaldet i vinterperioden. Resultatet viste, at i 24% af de besætninger, der havde dyr gående ude, blev der fundet overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne. De fleste overtrædelser vedrørte manglende adgang til læ og ly samt manglende adgang til et tørt leje. Og i 10 % af de besætninger hvor dyrene blev opstaldet indendørs, blev der fundet overtrædelser.

I denne kampagne vil vi se på, hvordan kødkvæg holdes og passes i vinterperioden, uanset om de er på stald eller udegående.

På baggrund af erfaringerne fra 2014 og de nye retningslinjer er formålet med kampagnen – ud over at informere om lovgivningen og retningslinjerne for beskyttelse mod vejr og vind ved hold af kvæg, der er udegående i vinterperioden - generelt at kontrollere, om kvæget er passet og fodret og sikret mod vind og vejr under hensyntagen til deres behov, herunder har passende tørt leje, og om dyrene holdes under forhold, der lever op til kravene, herunder at kalve ikke holdes permanent opbundne.

Alle dyr skal beskyttes mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. I forhold til at beskytte dyr mod vejr og vind har Fødevarestyrelsen i 2019 tilpasset retningslinjerne for kontrol med udegående dyr om vinteren. 

De nye retningslinjer indebærer større fokus på de konkrete dyr og de faktiske vejrforhold. Udegående dyr i vintervejr skal være robuste, og også robuste racer skal beskyttes mod vind og vejr og være forberedt til at gå ude.

Kravet om beskyttelse mod vejr og vind gælder altid, men når vejret er godt, er dyrenes behov for beskyttelse mindre. Derfor kan dyrene i godt vejr afgræsse marker med mindre beskyttelse, men hvis vejret bliver dårligt, skal ejeren straks kunne flytte dyrene til en stald eller til en mark, hvor der er tilstrækkeligt læ og ly. Flade marker uden bevoksning er ikke egnede til at holde udegående dyr på om vinteren, og dyrene skal til enhver tid have adgang til passende tørt leje. Regn, blæst og slud medfører væsentlig ulempe for dyrene, hvis de ikke har adgang til tørre arealer med læ.

Kødkvæg- og naturplejebesætninger, fordelt over hele landet.

Januar-marts 2022​.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834