April - ju​ni: Opstaldning af kalve, herunder opfyldelse af suttebehov

Reglerne vedrørende kalves velfærd ses ofte ikke opfyldt på områderne "kalve se og røre" samt "opfyldelse af suttebehov ved mælketildeling". Det er en del af den ordinære kontrol, men det vurderes, at der er yderligere brug for vejledning og information på området. Det bekræftes af den stadig hyppige forekomst af overtrædelser på området.

Reglerne vedrørende kalves velfærd ses ofte ikke opfyldt på områderne "kalve se og røre" samt "opfyldelse af suttebehov ved mælketildeling". Det er en del af den ordinære kontrol, men det vurderes, at der er yderligere brug for vejledning og information på området. Det bekræftes af den stadig hyppige forekomst af overtrædelser på området.

​Reglerne vedr. pasning af kalve under 6 mdr. siger bl.a., at alle kalve skal fodres mindst to gange dagligt, og at deres suttebehov skal dækkes i forbindelse med mælkeoptagelse. Kalve skal også kunne se og røre hinanden, og kalve over otte uger må ikke holdes i enkeltbokse. Der skal endvidere være tilstrækkelig plads til, at kalvene kan udføre hudpleje. 

Kravene har baggrund i en antagelse om, at opfyldelse af kalvenes suttebehov og sociale behov forbedrer velfærden, men Fødevarestyrelsen oplever i forbindelse med kontrolbesøg, at disse regler ikke altid er opfyldt. Argumenterne for ikke at have opfyldt kravene er ofte, at kalvene ikke bruger sutterne, eller at det er for arbejdskrævende, og at der efterfølgende muligvis kan opstå problemer med patteadfærd blandt køer, affødt af at kalvene har haft adgang til sutter i deres mælkeperiode. 
 
Fødevarestyrelsen vil med denne kampagne øge opmærksomheden hos landmændene på, hvordan de kan opfylde kalvenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov og dermed forbedre dyrevelfærden for kalvene og samtidig overholde reglerne. Fødevarestyrelsen gennemførte i vinteren 2015-2016 og 2017-2018 lignende kampagner med fokus på kalve i malkekvægsbesætninger, samt andre besætninger med afkom af malkekvæg. 
Kampagnerne viste bl.a., at det var svært for landmændene at overholde kravene om, at kalve skal kunne se og røre andre kalve, at kalvene skal have opfyldt deres suttebehov ved mælkefodring, at kalve over 8 uger ikke må stå opstaldet i enkeltbokse, tilstrækkelig tildeling af vand samt i mindre omfang overholdelse af arealkrav. Samme tendens gør sig gældende ved Fødevarestyrelsens stikprøvebaserede basiskontrol. 
 
Derfor gennemføres igen en kampagne i 2023, så fokus på kalves velfærd opretholdes gennem information, kontrol og vejledning. Fødevarestyrelsen får samtidig mulighed for at  vurdere, om der er øget fokus på kalvevelfærden i besætningerne i forhold til tidligere. 
 
Kampagnen i 2023 fokuserer på kalve i malkekvægsbesætninger, kviehoteller samt slagtekalvebesætninger. Der kontrolleres både økologiske og konventionelle besætninger. Da kampagnen kigger på opstaldning af kalvene samt opfyldelse af suttebehov, vil der udover sutter også blive kigget på parametre såsom tørt leje, opstaldningsform, arealkrav, adgang til hudpleje/børster. Det er ting, der indgår i kalvenes nærmiljø, og som er afgørende for kalvenes sundheds- og velfærdstilstand. Fødevarestyrelsen vil gerne øge landmandens fokus på den gode velfærd, som opfyldelse af adfærdsmæssige behov giver (socialt, suttebehov, soignering).

Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede om:

  • ​Mulighed for opfyldelse af suttebehov i forbindelse med mælkefodring
  • Foder- og vand-tildeling 
  • Opstaldning i kalveperioden, herunder
  • Rent og tørt leje
  • Arealkrav
  • Mulighed for at se og røre andre kalve
  • Mulighed for hudpleje

Mere information følger.

Mere information følger.

Kampagnen løber april-juni 2023.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834