Septemb​​​er - december: Registrering af heste og hestehold i CHR

Er hesten registreret? Nye EU-regler bestemmer, at samtlige heste og hestehold i Danmark skal registreres i det Centrale Husdyr Register. Kampagnen har fokus på at vejlede og undersøge udfordringer i forbindelse med dette.

Dyresundhedsloven, der gælder i alle EU-medlemslande, indeholder regler for forebyggelse og bekæmpelse af alvorlige dyresygdomme i EU, bl.a. hos heste. Registrering af hvor heste opholder sig, er et vigtigt redskab i tilfælde af udbrud af anmeldepligtige hestesygdomme. Disse sygdomme skal bekæmpes hurtigt af hensyn til dyrenes velfærd og hestebranchen, da udbrud af alvorlige sygdomme hos heste kan være fatale for hesten og vil begrænse muligheden for at flytte heste mellem EU-lande og derved bremse udviklingen af hestesporten. 

Af hensyn til bedre og mere effekt​iv sygdomsbekæmpelse stiller dyresundhedsloven krav om registrering i en national database af, hvor heste er opstaldet. Derfor skal alle ejere registrere hestehold og heste, der er opstaldet i Danmark, i CHR. CHR er et vigtigt værktøj i det veterinære myndighedsberedskab og en vigtig del af fundamentet for sygdomsbekæmpelsen i Danmark.​

Krav om re​​gistrering er rettet mod alle former for heste og hestehold

​De nye krav er rettet mod alle hestehold og betyder ændringer for både professionelle og private hesteholdere, om de har 2 eller 300 heste. Heste adskiller sig på flere punkter fra de andre dyrearter i CHR, bl.a. ved at den ansvarlige for et hestehold ofte ikke ejer alle hestene, der er opstaldet.

Fødevarestyrelsen har haft et tæt samarbejde med SEGES Heste i udarbejdelsen af både information til hesteholdere og under udviklingen af appen "CHR", der skal lette registreringsarbejdet for hesteholderne. I kommunikationen med hesteejere og hesteholdere har både Fødevarestyrelsen og SEGES Heste oplevet en del misinformation på de sociale medier. Fødevarestyrelsen ser derfor kontrolkampagnen som en god mulighed for at komme i direkte dialog med et bredt udsnit af hesteholderne. I forbindelse med besøg i hesteholdene ønsker Fødevarestyrelsen at undersøge, hvilke udfordringer hesteholdere mødes af i registreringen i CHR, samt hvorvidt den målrettede information har været fyldestgørende.

Læs mere om registrering af heste og hestehold i CHR

Kontrolkampagnen ”Registrering af heste og hestehold i CHR” har til formål at kontrollere hvorvidt heste og hestehold er korrekt registreret i CHR (Centrale Husdyrbrugsregister) som følge af nye EU-regler. Der vil i mødet med hesteholderne være fokus på at vejlede om korrekt registrering og undersøge hvilke udfordringer, hesteholdere og hesteejere oplever i forbindelse med registreringen af heste og hestehold i CHR. 

Mere information følger.

Mere information følger.

Kampagnen løber september-december 2023.

Slutrapport følger.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834