Februar – maj: DBVI hos kvæg og får

Kontrol af dyrevelfærd i kvæg- og fårebesætninger med udgangspunkt i DyreBaserede VelfærdsIndikatorer (DBVI)

Fødevarestyrelsen ønsker at sætte ekstra fokus på dyrevelfærd i kvæg- og fårebesætninger. Kampagnens fokus er brug af DyreBaserede VelfærdsIndikatorer (DBVI) til at vurdere dyrevelfærden i besætningerne. DBVI er f.eks. huld og renhed, hvor sammenhængen til velfærd er, at hvis foderet er utilstrækkeligt, bliver dyrene for tynde. Har de ikke adgang til tørt leje, bliver de beskidte.

Ved at bruge DBVI i kontrollen kan man se, hvordan dyrene reagerer på deres omgivelser, samtidig med at det undersøges, om de fysiske forhold, som dyrene holdes under, lever op til gældende lovgivning.

Det overordnede formål med kampagnen er at vurdere dyrevelfærden i kvæg- og fårebesætninger ved hjælp af specifikke DyreBaserede VelfærdsIndikatorer (DBVI), og undersøge om der er en sammenhæng mellem vurderingen af disse og overholdelse af lovgivningen.

De valgte DBVI for kvæg er:

  • huld
  • halthed
  • renhed
  • hudskader/trykninger.

De valgte DBVI for får er:

  • huld
  • halthed
  • renhed
  • tegn på utøj.

En trafiklys-model bruges til at vise, om besætningen i forhold til hver enkelt DBVI vurderes som acceptabel (grøn), i gråzone (gul) eller uacceptabel (rød). For eksempel vil besætningen blive markeret rød for huld, hvis dyrene er for magre. I så fald vil der være tale om en overtrædelse af lovgivningen, som vil blive håndteret.

Der vil i kampagnen være fokus på en dialog med den besætningsansvarlige omkring dyrevelfærd i besætningen med udgangspunkt i DBVI- resultaterne.

Mere information følger

Mere information følger

Februar – maj 2024

Mere information følger.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834