September - november: Kontrol af håndtering af syge og tilskadekomne dyr i kvægbesætninger

Korrekt håndtering af syge og tilskadekomne dyr er vigtigt for at sikre dyrevelfærden. Fødevarestyrelsen gennemfører derfor en kontrolkampagne i malkekvæg- og slagtekalvebesætninger.

En korrekt håndtering af syge og tilskadekomne dyr er en væsentlig forudsætning for, at dyrene i tilstrækkelig grad beskyttes mod smerte, lidelse, angst, varige mén og væsentlig ulempe. Fødevarestyrelsen gennemfører en kontrolkampagne med særligt fokus på syge og tilskadekomne dyr, hvor kontrollen og vejledningen omkring håndtering af syge og tilskadekomne dyr har været mere dybdegående. Dyrevelfærden skal forsøges forbedret i det daglige arbejde med dyrene i stalden ved at sætte fokus på syge dyr og håndteringen og behandlingen af disse samt ved også at sætte fokus på brugen af sygebokse.

Formålet med kampagnen er:

  • At forbedre kvægs velfærd ved et øget fokus på forebyggelse og behandling af syge og tilskadekomne kvæg.
  • At skærpe fokus på vigtigheden af, at besætningsejer og besætningsdyrlæge arbejder målrettet sammen om at løse problemerne, når der er syge og tilskadekomne kvæg i besætningen.

Mere information følger

Mere information følger

1. september – 30. november 2024

Mere information følger

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834