September - december: Kontrol af krav til anvendelse af antibiotika i besætninger med pattegrise og kalve

Antimikrobiel resistens er et voksende sundhedsproblem verden over og er en trussel mod menneskers og dyrs sundhed. Fødevarestyrelsen gennemfører derfor en kontrolkampagne i besætninger med pattegrise og kalve for at kontrollere regelefterlevelsen på medicinområdet, samt at afdække omfanget af behandlingen med antimikrobielle lægemidler hos pattegrise og kalve.

Fødevarestyrelsen ønsker at fremme ansvarlig anvendelse af antibiotika.

Helt generelt må antimikrobielle lægemidler, herunder antibiotika, ikke anvendes rutinemæssigt eller for at kompensere for ringe hygiejne, mangelfuldt husdyrhold eller manglende omsorg for dyrene eller for at kompensere for dårlig forvaltning af bedriften.

 

Antimikrobielle lægemidler må ikke anvendes forebyggende, bortset fra i særlige tilfælde til indgivelse til et enkelt dyr eller et begrænset antal dyr, når risikoen for infektion eller for en smitsom sygdom er meget høj, og konsekvenserne sandsynligvis vil være alvorlige. I sådanne tilfælde skal anvendelsen af antibiotika til forebyggende behandling begrænses til indgivelse til et enkelt dyr og kun på visse betingelser.

 

Kampagnen omfatter kontrol af regelefterlevelsen ved ordinering og anvendelse af antimikrobielle lægemidler, samt afdække omfanget af behandling med antimikrobielle lægemidler hos pattegrise og kalve.

Kontrollen finder sted:

  • i besætninger med kalve under 12 mdr.,
  • i besætninger med pattegrise, søer, gylte og orner, og
  • hos de dyrlæger, som besætningerne har indgået en sundhedsrådgivningsaftale med.

Formålet med kampagnen er:

 

  • at informere om lovgivningen for ansvarlig anvendelse af antimikrobielle lægemidler
  • at afdække omfanget af behandling med antimikrobielle lægemidler hos pattegrise og kalve
  • at kontrollere regelefterlevelsen på medicinområdet

Besætninger med pattegrise

Besætninger med kalve

Besætningsdyrlæger, som kommer i besætninger med grise

Besætningsdyrlæger, som kommer i besætninger med kalve

 

1. september – 31. december 2024

Mere information følger

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834