Om plantelisten til erhverv

Denne side uddyber baggrunden for plantelisten til erhverv.

Baggrund for plantelisten

Baggrunden for at oprette listen er et ønske om at hjælpe restauranter og fødevarevirksomheder med at vurdere, hvad der er lovligt og sikkert at putte i gryderne og produkterne. Dette på bagrund af stigende interesse for brug af nye, vilde og dyrkede planter i fødevarer.

Kategoriseringen af planterne på listen er foretaget dels på baggrund af risikovurderinger foretaget af DTU Fødevareinstituttet og dels ud fra en vurdering af, om plantedelene er novel food og derfor kræver en særlig EU-godkendelse, inden disse planter kan markedsføres.

Listen beskæftiger sig som udgangspunkt med almindelige fødevarer og ikke med kosttilskud. Den siger derfor ikke noget om farlighed af kosttilskud. Der er i visse tilfælde nævnt, hvis en plantedel er novel food i almindelige fødevarer, men ikke er novel food i kosttilskud. Ligeledes er der i risikovurderingen heller ikke taget stilling til risici eller novel food-status ved ekstrakter af planterne.

Planterne og plantedelene på listen er alle nogle, der er set eller beskrevet anvendt i praksis i Danmark. Størstedelen af de udvalgte planter er udvalgt på baggrund af en undersøgelse fra 2016 af, hvilke nye vilde og dyrkede danske planter der er set brugt på restauranter og mindre fødevarevirksomheder, når Fødevarestyrelsen har været på tilsyn.​​​

Der udvælges nye planter hvert år.

Fødevareaktiviteter, der hører til ​privatsfæren, er ikke omfattet af reglerne i fødevarelovgivningen, herunder novel food-reglerne.

Plantelisten til privat brug kan bruges som vejledning til, hvilke planter man sikkert kan spise, og hvilke man bør holde sig fra.

Se plantelisten til privat brug

Hvis der er tale om erhvervsmæssig fødevareaktivitet, uanset om det er en fødevarevirksomhed under eller over den såkaldte bagatelgrænse for fødevarevirksomhed, gælder novel food-reglerne.

Læs, om dine aktiviteter hører til privatsfæren eller er fødevarevirksomhed

Ekstrakter af planter, der tilsættes fødevarer for at give eller ændre deres duft eller smag, betegnes som aromapræparater og er ikke omfattet af novel food-reglerne, men skal leve op til kravene i aromaforordningen. Udgangsmaterialerne til aromapræparater (f.eks. snapseurter) er heller ikke omfattet af novel food-reglerne, men aromareglerne.

Læs mere om aromaer til fødevarer

Reglerne for, hvad der må indsamle​s i naturen, administreres af Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Der er regler for, hvor, hvad og hvor meget du må samle på henholdsvis private og offentligt ejede arealer.

Læs om regler for færdsel på statsejede naturområder på Naturstyrelsens hjemmeside

Læs om regler for færdsel i naturen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Det er vigtigt med korrekt identifikation af planter, der sankes. Sankes råvarerne i naturen, er det vigtigt med korrekt identifikation. Det kan have store konsekvenser, hvis man f.eks. får fat i den giftige liljekonval i stedet for det hvidløgsduftende ramsløg. Billederne her i plantelisten kan ikke bruges som identifikation alene. Typiske forvekslingsmuligheder er beskrevet sammen med den enkelte plante.