Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Danske økologikontrollerede fødevarevirksomheder m.v.

Fødevarestyrelsen fører en liste over de danske fødevarevirksomheder, akvakulturbrug med videre, der er underlagt styrelsens økologikontrol. Listen, hvor virksomhedernes økologicertifikater er tilknyttet, opdateres dagligt.

Økologicertifikater, som styrelsen har udstedt senere end ultimo oktober 2022, skal findes i TRACES (med få undtagelser). Fra 1. januar 2023 skal alle økologicertifikaterne udstedt af styrelsen findes i TRACES.

​​Bemærk afsnittet Nyt EU-økologicertifikat i TRACES kan ses ​længere nede på siden.

Liste over økol​ogiko​​ntrollere​de virksomheder

Liste over de af Fødevarestyrelsen økologikontrollerede virksomheder

 • Hver enkelt virksomhed får årligt udstedt et økologicertifikat (indtil 31/12-2021 kaldet en "erklæring om økologikontrol") af Fødevarestyrelsen/den lokal​​e fødevareenhed, som viser, at den er omfattet af økologikontrol. Certifikaterne/erklæringerne underskrives ikke – ægt​hed og gyldighed kan verificeres via listen.
 • Fra 1. januar 2022 vil der i stedet for "erklæringer om økologikontrol" blive udstedt "økologicertifikater". ​​​​​Dette følg​er af EU's nye​ økologiforordning.
 • Erklæringerne om økologikontrol udstedt indtil 31/12-2021 gælder indtil gyldighedsperiodens udløb – dog ikke efter 01/01-2023.
 • Ved ejerskifte vil en virksomhed ​grundet registreringsmæssige forhold stå anført 2 gange; virksomheden under den tidligere ejer vil stå anført med en dato for virksomhedens ophør.
 • Når virksomheder enten ophører under økologikontrolordningen eller ophører som fødevarevirksomheder vil dette fremgå af listen. Sådanne virksomheder vil figurere på listen i op til 2 år af hensyn til kontrol vedr. tidligere leverancer. 

Tekniske bemærkninger vedr. visning af ovennævnte liste

 • Der har for nogle browsere vist sig at være problemer ved fremvisningen af ovennævnte liste. Prøv at "opfriske siden" ved CTR+F5 (på Mac CMD+R), slette cookies eller evt. at anvende en anden browser.
 • Listen lukker ned, når man i ​Internet Explorer får fremvist en tilknyttet kontrolerklæring. Ved brug af andre browsere, fx Firefox, kan dokumenter downloades, samtidig med, at listen forbliver i​ browservinduet.​

Listen i XML-format​

Til evt. hjælp i forbindelse med søgning/filtrering gengives Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder også i XM​​L-format. Bemærk, at denne version ikke indeholder (data fra) økologikontrolerklæringer:

Nyt EU-økologicertifikatsystem i TRACES


Det nye EU-økologicertifikatsystem i TRACES kan tilgås vi dette link:

Ifølge EU's økologiforordning skal alle nye økologicertifikater udstedes i TRACES fra 1. januar 2023. Dvs. at de gældende tidligere udstedte certifikater ikke nødvendigvis skal overføres til TRACES pr. denne dato.

Der bliver derfor en overgangsperiode, hvor virksomheders økologicertifikater skal findes i enten TRACES eller, som hidtil, på kontrolinstansernes hjemmesider.

Status for Fødevarestyrelsens udstedelse af økologicertifikater i TRACES

 • Siden ultimo oktober 2022 har Fødevarestyrelsen udstedt nye økologicertifikater i TRACES. Dvs. disse certifkater kan kun ses i TRACES, og ikke på Fødevarestyrelsens egen liste. Der k​an dog være enkelte undtagelser, hvor nye certifikater fortsat kan ses på Fødevarestyrelsens egen liste. 
 • Fra 1. januar 2023 forventes det, at økologicertifikaterne for alle virksomheder under Fødevarestyrelsens økologikontrol, vil være overført til TRACES.  Dvs. fra 1. januar 2023 skal alle økologicertifikaterne udstedt af styrelsen findes i TRACES.


Økologi​ske jordbrugsbedrifter (inklusiv bedrifter, der kun lejlighedsvist pakker økologiske produkter for andre) samt disses forsyningsvirksomheder

Se lister og økologicertifikater for disse virksomheder på Landbrugsstyrelsen hjemmeside:

Organic certificates of companies subject to DVFAs organic inspection 


The Danish Veterinary and Food Administration (DVFA) keeps​ a list of Danish food companies, aquacultural farms etc. subject to organic inspection. The list is updated daily:

List of operators t​​​​o whom the Danish Veterinary and Food Administration (DVFA) has issued Organic certificates, cf. Regulation no. 2018/848

 • The Documentary evidence to the operator according​ to Article 29(1) of Regulation no. 834/2007 will be attached to the list next to each company
 • From 1 January 2022  DVFA instead issues Organic certificates, cf. Regulation no. 2018/848. In the list, please see these under the link "Documentary evidence".
 • The Documentary evidences will still be valid until the end of their validity periods –however they will not be valid after 31 December 2022. 
 • Neither the Documentary evidences nor the Organic certificates are signed – their authenticity and validity can be verified through the web-list published above.
 • Other companies covered by the Danish governmental organic inspection can be found on the website of the Danish Agricultural Agency:
  Farms/Supplying companies under organic inspection from​ the Danish Agricultural Agency 
 • From 1st January 2023 we expect that the organic certificates of all companies covered by DVFAs organic inspection scheme will be available in TRACES.
 • Already now (from October 2022) new certificates are issued in TRACES (there can however be few exceptions where new certifcates must be found on DVFA's list) Ændret 17. november 2022