Colombia

Læs om hvordan du skal forholde dig som eksportør af dyr eller avlsmateriale ved eksport til Colombia.
På denne side kan du finde information om lister over godkendte besætninger.

Landespecifik information 

Colombia kræver listning for følgende dyregrupper:

 • Øjenæg
 • Avlsgrise
 • Tyresæd
 • Bøffelsæd

Liste over godkendte besætninger og stationer

Listen over godkendte besætninger og avlsstationer kan findes på de colombianske myndigheders hjemmeside.

Gå til de colombianske myndigheders hjemmeside

Ud fra fanebladet "País" vælges "DINAMARCA", hvorefter "Especie";

 • For øjenæg vælges "ACUICOLA"
 • For avlsgrise vælges "PORCINA"
  • Specificer under "Producto" med teksten "Porcinos Reproduccion", hvorefter der trykkes "Buscar".
 • For tyresæd vælges "BOVINA"
  • Specificer under "Producto" med teksten "Semen Bovino", hvorefter der trykkes "Buscar".
 • For bøffelsæd vælges "BUBALINA"