Tredjelandslister og landespecifik information for særlige tredjelande for levende dyr og avlsmateriale

Denne side indeholder generel information om, hvordan besætninger kan søge om godkendelse til eksport af opdrættede dyr til særlige tredjelande samt specielle betingelser, som besætningen skal opfylde for de enkelte lande.
Siden indeholder desuden links til lister over besætninger, der er godkendt til eksport af opdrættede dyr til særlige tredjelande.

Eksportørens ansvar

Det eksportørens ansvar forud for eksport at sikre, at importlandets krav er opfyldte. Hvis eksportøren erfarer, at et tredjeland kræver en særlig godkendelse af besætningen, skal eksportøren henvende sig til Fødevarestyrelsen.