Peru

Læs om hvordan du skal forholde dig som eksportør af dyr eller avlsmateriale ved eksport til Peru.
På denne side kan du finde information om lister over godkendte besætninger.

Landespecifik information 

Peru kræver listning for følgende dyregrupper:

  • Øjenæg

Liste over godkendte besætninger

Her kan du finde lister over registrerede og godkendte besætninger på de peruvianske myndigheders hjemmeside.

Gå til de peruvianske myndigheders hjemmeside

Vælg dokumentet "Lista actualizada de mercancías con análisis de riesgo favorable para ingresar al territorio nacional"

Find "Dinamarca" under fanen "País de procedencia", hvor godkendte dambrug vil fremgå.