Rusland

Læs om hvordan du skal forholde dig som eksportør af dyr eller avlsmateriale ved eksport til Rusland.
På denne side kan du finde information om lister over godkendte besætninger.

Landespecifik information 

Rusland kræver listning for følgende dyregrupper:

  • Rugeæg
  • Daggamle kyllinger
  • Grise

Liste over godkendte besætninger

Her kan du finde lister over registrerede og godkendte besætninger på de russiske myndigheder hjemmeside.

Gå til de russiske myndigheders hjemmeside

For at specificer, at der skal søges efter levende dyr, vælg da udrulningsfanen: Тип продукции og vælg dernæst levende dyr: живые животные 

I næste udrulningsfane родукция (необязательна для заполнения) kan de godkendte besætninger findes:

  • Rugeæg: Живые животные: яйцо инкубационное
  • Daggamle kyllinger: Живые животные: птенцы суточные
  • Grise: Живые животные: свиньи