Storbritannien

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af levende dyr og avlsmateriale, ved eksport til Storbritannien.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Storbritannien, samt lister over godkendte virksomheder.

Nyheder

Fra d. 31. januar 2024 har Storbritannien varslet, at de vil introducere dokumentkontrol og fysisk kontrol på grænsen for alle eksporter af levende dyr og avlsmateriale.

 

Transit af dyr gennem Storbritannien

Du skal være opmærksom på, at der gælder regler pr.1.1.2021 for sendinger af animalske varer fra EU-lande til andre EU-lande (fx til eller fra Irland eller Nordirland), der som en del af transportvejen går gennem Storbritannien (TRANSIT) for så vidt angår forhåndsanmeldelse i IMSOC TRACES og grænsekontrol ved genindførsel i EU. Storbritannien vil også stille krav om sundhedscertifikater ved denne transit gennem deres område. Læs mere om TRANSIT her.​​ 

I Storbritanniens nye grænsekontrolmodel er der varslet at alle dyr i transit vil blive kontrolleret. Dette er både ved ankomst til GB og ved udgang.
Dog nævner GB i deres udkast til grænsekontrolmodellen, at der på sigt kan ske reducerede kontrol, for racer der har yderligere sundhedsgarantier, dette kunne fx være specielle heste (High health equines).

 

Transport af dyr til Storbritannien Q&A

Herunder finder du information omkring transport af dyr til Storbritannien, reglerne  har været gældende siden 1.1.2021.

Jeg ønsker at eksportere levende dyr til Storbritannien. Hvilke særlige dokumentationskrav skal jeg opfylde?

For at kunne eksportere levende dyr til Storbritannien skal du være i besiddelse af følgende dokumenter:

En britisk transportautorisation.

  • Et britisk kompetencebevis.
  • Et britisk godkendelsescertifikat for det pågældende transportmiddel.
  • Et britisk sundhedscertifikat.
  • En bekræftelse på at den pågældende dyretransport er blevet registreret i det britiske importsystem IPAFFS.
    Dette skal ske senest en arbejdsdag, før dyretransporten forventes at ankomme til Storbritannien.
  • En britisk logbog.

Hvor anskaffer jeg mig hhv. en britisk transportautorisation, kompetencebevis og godkendelsescertifikat?

En ansøgning om en britisk transportautorisation skal indsendes til den britiske myndighed APHA (Animal and Plant Health Agency). Når det handler om at ansøge om et kompetencebevis og godkendelsescertifikat, skal du tage kontakt til den relevante britiske myndighed. Du kan med fordel tage kontakt til APHA på CITCarlisle@apha.gov.uk for at høre nærmere om, hvordan du anskaffer den nødvendige dokumentation

De britiske myndigheder kræver, at man er ”repræsenteret” i Storbritannien for at kunne få udstedt en transportautorisation. Hvad betyder det, at man er ”repræsenteret ” i Storbritannien?

Du har to forskellige muligheder for at opnå repræsentation i Storbritannien. Enten kan du vælge at etablere dig i Storbritannien med en britisk adresse og i den sammenhæng oplyse dine kontaktoplysninger til APHA for at demonstrere, at du nu er etableret i landet. Alternativt kan du vælge at lade en anden repræsentere dig i Storbritannien på dine vegne. Du kan vælge at lade dig repræsentere af enten en britisk agent, transportør, firma eller enkeltindivid. I så fald skal du oplyse til APHA navn, adresse og kontaktoplysninger på din britiske repræsentant.

Er det et krav, at mit transportmiddel skal bringes til Storbritannien, før jeg kan modtage et britisk godkendelsescertifikat til mit transportmiddel?

Ja. Fra d.1/1 2021 anerkender britiske myndigheder ikke godkendelsescertifikater for transportmidler udstedt af et EU-land. Det er derfor nødvendigt, at transportmidlet køres til Storbritannien for at blive inspiceret af de britiske myndigheder.

Kan logbøger godkendt af et EU-land anvendes i forbindelse med dyretransporter til Storbritannien?

Nej. Fra og med d. 1/1 2021 er logbøger godkendt af et EU-land ikke længere gyldige i Storbritannien. Hvis du ønsker at eksportere levende dyr til Storbritannien, skal du derfor være i besiddelse af både en logbog godkendt af det EU-land, hvorfra transporten afgår, og en logbog godkendt af de britiske myndigheder

Hvor anskaffer jeg mig en britisk logbog?

Hvis din dyretransport starter i et EU-land og ender i Storbritannien, skal du ansøge APHA om at få godkendt en britisk logbog for så vidt angår den britiske del af turen. Kontakt APHA på CITCarlisle@apha.gov.uk for at høre nærmere om proceduren for at få godkendt en britisk logbog.

Hvis du ønsker at blive klogere på de britiske krav for import af levende dyr, kan du med fordel trykke her.

Hvordan certificeres/dokumenteres omlæsning af dyr, når det ikke er muligt at angive ’second means of transport’ i eksportcertifikatet i TRACES?

Storbritannien har udmeldt, at de ikke vil acceptere, at ’second means of transport’ angives i TRACES eksportcertifikatet, og der derfor kun må stå ét transportmiddel/transportør på. Derfor er det besluttet, at det første transportmiddel, som kører fra Danmark skal angives i eksportcertifikatet. Logbøger og INTRA-certifikater bliver derved dokumentationen for, at det sekundære transportmiddel, som dyrene omlæsses til undervejs, er det godkendte transportmiddel, som kommer ind i Storbritannien.