Thailand

Læs om hvordan du skal forholde dig som eksportør af dyr eller avlsmateriale ved eksport til Thailand.
På denne side kan du finde information om lister over godkendte besætninger og proceduren for godkendelse.

Landespecifik information 

Thailand kræver listning for følgende dyregrupper:

  • Grise
  • Daggamle kyllinger og rugeæg
  • Tyresæd
  • Ornesæd

Liste over godkendte besætninger

Her kan du finde lister over registrerede og godkendte besætninger på de thailandske myndigheders hjemmeside.

Gå til de thailandske myndigheders hjemmeside

Procedure for godkendelse af besætninger

Besætningerne skal udfylde en ansøgningsformular ved ansøgning om godkendelse til eksport til Thailand. Opførelse på listen sker, når myndighederne i Thailand har godkendt besætningen eller stationen.

Hent ansøgningsskema til godkendelse af besætninger til eksport af levende dyr til Thailand