Ukraine

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af dyr eller avlsmateriale, ved eksport til Ukraine.
På denne side kan du finde information om lister over godkendte besætninger.

Vigtig information: 

Grundet krigen har Ukraine nedsat en Martial Law, der giver tilladelse til, at alle besætninger samt eksport karantænesteder kan eksportere levende dyr og avlsmateriale til Ukraine. Denne lovgivning ophæves ved krigens afslutning, hvor besætninger skal tredjelands godkendes forinden eksport. Lovgivningen kan findes her

Landespecifik information 

Ukraine kræver listning for følgende dyregrupper:

  • Grise  
  • Kvæg og kalv  
  • Daggamle kyllinger og rugeæg 

Ukraine kræver listning for følgende avlsmateriale stationer:

  • Ornestationer
  • Tyrestationer

Liste over godkendte besætninger og stationer

Listen over godkendte besætninger og avlsstationer kan findes på myndighederne i Ukraines hjemmeside.

Gå til de ukrainske myndigheders hjemmeside

Listen kan findes som det sidste link på hjemmesiden

Her kan Danmark findes ved at søge: Данія DK. 

For at finde de godkendte besætninger eller stationer søg da på:

  • Grisebesætninger: Свині eller Племінні свині
  • Kvægbesætninger: BPX eller Племінна ВРХ eller ВРХ Карантинна база
  • Daggamle kyllinger og rugeæg: Інкуб. яйця бройлера eller Добовий молодняк, інкубаційні яйця eller Добовий молодняк молодняк кур
  • Ornestationer: Сперма кнурів
  • Tyrestationer: Сперма ВРХ, племінна ВРХ