Vietnam

International Handel er blevet gjort opmærksom på, at der er krav om listning for eksport af daggamle kyllinger og rugeæg til Vietnam. Et dokument skal udfyldes og sendes til 16@fvst.dk, som videresender det til de vietnamesiske myndigheder.

Link til dokument: 

Ansøgningsskema til eksport af daggamle kyllinger og rugeæg til Vietnam