​Maj - okt​​ober: Kontrol med Dyrevelfærdsmærket i malkekvægbesætninger

Nu foretages der kvalitetstjek af Dyrevelfærdsmærket. I efteråret 2023 vil der være særlig fokus på overholdelse af reglerne i malkekvægsbesætninger tilmeldt ordningen.

Den statslige frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (herefter Dyrevelfærdsmærket) blev i 2020 udvidet til også at omfatte mejeriprodukter og kalve- og oksekød. Indtil da fandtes Dyrevelfærdsmærket  på grise- og kyllingekød. Der er i dag over 2000 besætninger, der er tilmeldt Dyrevelfærdsmærket, heraf næsten 1800 kvægbesætninger. Formålet med Dyrevelfærdsmærket er at skabe bedre dyrevelfærd for så mange dyr som muligt samt at sikre forhold, der giver dyrene den gode start på livet. Der er f.eks. krav om, at kalve skal være opstaldet to og to fra de er syv dage, samt at kalve skal mælkefodres mindst to gange i døgnet.

Formålet med denne kampagne er at afdække, om kravene i bekendtgørelsen om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning nr. 1441 af 04/12/2019 er overholdt i kvægbesætninger, der er med i ordningen. Kontrollen gennemføres i malkebesætninger, der leverer småkalve til slagtekalveproducenter, der er med i ordningen, og malkebesætninger, der leverer mælk på niveau 3.

Mere information følger.

Mere information følger.

Kampagnen løber fra maj-oktober 2023.

Slutrapport følger.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834