Dispensation til at foretage ikke-kommerciel flytning af kæledyr

Lever dit kæledyr ikke op til kravene for ikke-kommerciel flytning på det tidspunkt, hvor du gerne vil have det med til Danmark, kan du ansøge om dispensation hos Fødevarestyrelsen. Styrelsen kan på visse vilkår give tilladelse til, at dyret må tages med til Danmark, selvom det på flytningstidspunktet endnu ikke lever op til kravene herfor.

Dispensation kan kun søges til ikke-kommercielle flytninger

Det er kun muligt at søge om dispensation efter artikel 32 i Kæledyrsforordningen i forhold til hunde, katte eller fritter, og kun i de tilfælde, hvor der er tale om ikke-kommercielle flytninger.

Du kan ikke søge om dispensation fra selve kravene til flytning (fx krav om blodprøve eller 3 måneders ventetid). Det du kan få tilladelse til, er at flytte dit dyr til Danmark, selvom visse af kravene for ikke-kommerciel flytning endnu ikke er opfyldt på rejsetidspunktet.

Hvis Fødevarestyrelsen giver tilladelse, er én af betingelserne, at dyret holdes i isolation under offentligt tilsyn efter ankomsten til Danmark, indtil kravene i Kæledyrsforordningen for den ikke-kommercielle flytning er opfyldt.

Det anbefales, at du i god tid inden forventet afrejse, søger om dispensation, hvis du ved, at dyrets ikke kan opfylde alle krav på rejsetidspunktet. Jo senere du søger, desto større risiko er der for, at Fødevarestyrelsen ikke kan nå at tage stilling til din ansøgning.

Hvad er en ikke-kommerciel flytning?

For at en flytning kan betragtes som ikke-kommer​ciel skal den overholde alle disse krav:

 • Flytningen af kæledyret er betinget af ejerens behov for at rejse, fordi kæledyret enten
  • rejser sammen med ejeren, eller
  • det flyttes op til 5 dage før eller efter ejers rejse, ledsaget af en bemyndiget person.
 • Kæledyret skal ikke sælges.
 • Ejendomsretten over kæledyret skal ikke overdrages til en anden person.

Hvis alle ovenstående punkter ikke er opfyldt, er der tale om en indførsel efter de kommercielle krav, hvor der ikke er mulighed for at søge om dispensation.

Du kan læse mere om de kommercielle indførselskrav af dyr her

Isolation under offentligt tilsyn 

Vær opmærksom på, at dyret i isolationsperioden ikke må forlade isolationsstedet, og det må heller ikke komme i kontakt med uvedkommende dyr og mennesker. 

Hvis der er krav, som endnu ikke er opfyldt, fx vaccination eller blodprøve, vil Fødevarestyrelsen stille som betingelse, at dette foretages under isolationsperioden. Det betyder, at en praktiserende dyrlæge skal tilkaldes og udføre de forskellige tiltag på isolationsstedet.

Alle udgifter forbundet med isolationen af dyret påhviler ejeren.

Din ansøgning om dispensation skal indeholde følgende oplysninger:

 • Hvorfor du søger om dispensation, og hvorfor er der tale om en ekstraordinær situation.
 • Tidspunktet for ønsket indrejse til Danmark, og hvem der rejser med dyret.
 • Hvor og hvordan dyret har været holdt i afsendelseslandet.
 • Hvordan dyret flyttes til Danmark, direkte eller via andre lande.
 • Adressen på det sted, hvor ejer ønsker, at isolationen finder sted. 
  • Fødevarestyrelsen vurderer i hver konkret sag, om det foreslåede isolationssted, er egnet til isolationen. 
  • Afhængigt af denne vurdering kan det fx være i ejers hjem, i et familiemedlems eller vens hjem eller i en egentlig karantænefacilitet. 
  • Det er langt at foretrække, at der er tale om et hus med indhegnet have, med mindre der fx er tale om en kat, som nemt kan holdes indendørs i hele isolationsperioden, hvor en lejlighed så vil være egnet. 
  • Men det afhænger helt af den risikovurdering, som Fødevarestyrelsen foretager i den konkrete sag. Her vil både oprindelsesland og landets rabiesstatus, dyrets vaccinationsstatus og isolationsperiodens længde indgå som parametre.
  • Ønskes isolation på en karantænefacilitet, skal en kopi af bekræftelse for, at dyret har en plads i karantænen medsendes. 
 • Oplysning om hvilke krav, som dyret IKKE opfylder på indrejsetidspunktet. 
 • Letlæselige kopier af dyrets dokumenter til dokumentation for de krav, som dyret opfylder på indrejsetidspunktet, fx dyrets id-mærkning, rabiesvaccinationer, blodprøveresultat. 
  • Fx som PDF-filer eller letlæste billeder. Pas dog på at billedfiler ikke bliver for store. 
 • Oplysning om eventuelle tiltag, som er planlagt eller som måtte være foretaget, fx blodprøve, men hvor resultatet endnu ikke foreligger.

Ansøgningen skal sendes via vores kontaktformular.

Har Fødevarestyrelsens brug for yderligere oplysning, vil du blive kontaktet. 

Fødevarestyrelsen træffer en afgørelse

Når Fødevarestyrelsen har modtaget de nødvendige oplysninger, foretager Fødevarestyrelsen en konkret risikovurdering i hver enkelt sag. Herefter vil du modtage en afgørelse fra Fødevarestyrelsen.

Hvis Fødevarestyrelsen træffer en afgørelse om en tilladelse til, at dyret kan flyttes til Danmark trods den manglende efterlevelse af kravene herfor, vil fremgå på hvilke vilkår, isolationen skal foregå, og hvor længe.

Vær opmærksom på, at en tilladelse fra Fødevarestyrelsen ikke er en garanti for, at dit kæledyr uden videre kan indføres i Danmark. Det er først i forbindelse med den kontrol, som foretages af ikke-kommercielle flytninger af kæledyr, at det vurderes endeligt, om der er grundlag for at lade dyret indføre i Danmark. Konstateres det, at der er forhold eller oplysninger, som ikke stemmer overens med det, som Fødevarestyrelsen har baseret sin afgørelse på, så vil indførsel kunne afvises.

Hvis Fødevarestyrelsen ikke kan give tilladelse til at foretage den ikke-kommercielle flytning, vil du modtage en afgørelse med et afslag på din ansøgning om dispensation. Af afgørelsen vil det klart fremgå, hvorfor du får afslag.

Hvis dyret ikke lever op til kravene, og du ikke har modtaget en tilladelse til at foretage flytningen, må du ikke tage dyret med til Danmark.

Evakuering fra Israel

Hvis du evakueres ud af Israel via Udenrigsministeriet, er det desværre ikke muligt at medbringe kæledyr.

Dette skyldes, at det ikke er på alle evakueringsfly, hvor kæledyr kan medtages, og det vil derfor vanskeliggøre evakueringsindsatsen.

Send en ansøgning

Ansøgning om dispensation skal sendes via styrelsens kontaktformular.

Kontakt Fødevarestyrelsen

Har Fødevarestyrelsens brug for yderligere oplysninger til sagsbehandlingen, vil du blive kontaktet. 

Læs mere om kravene til ikke-kommerciel flytning af hunde

Læs mere om kravene til ikke-kommerciel flytning af katte