Privat rejse med selskabsdyr til tredjelande

Lande uden for EU og samhandelsområdet betragtes som tredjelande. Der kan derfor være ekstra krav, som du skal være opmærksom på, når du skal rejse med dit kæledyr.

Begynd i god tid!

Det er vigtigt, at du søger information i god tid, da nogle tredjelandes importkrav kan være omfattende og tidskrævende.

Hav selv styr på papir og proces

Nogle tredjelande stiller meget få krav for indrejse af hund, kat, og fritte, hvor andre har en meget specifik og lang procedure. Det er dit ansvar som kæledyrsejer at have styr på de dokumenter og den proces, der kræves til det pågældende land.

Book tid hos din lokale veterinærenhed

Du skal tage kontakt til din lokale veterinærenhed, hvis Fødevarestyrelsen skal underskrive og stemple certifikatet eller sundhedsattesten. Du skal booke tid for ikke at risikere at køre forgæves.

Find din lokale veterinærenhed

Kommerciel eller privat udførsel

Der er forskel på, om en rejse karakteriseres som en kommerciel flytning eller som en privat udførsel.

Hvornår en rejse med hund eller kat betegnes som kommerciel eller privat, kan du læse mere om på den generelle side om rejse med kæledyr
Gå til siden "Rejse med kæledyr"

Prisen for Fødevarestyrelsens ydelser afhænger af, om rejsen betegnes som kommerciel eller privat.

De gældende priser defineres i betalingsbekendtgørelsen

Ved kommerciel flytning af hunde og katte med transit gennem et EU-land skal dyrene ledsages af et INTRA-Traces certifikat (EU samhandelscertifikat).

Læs mere om INTRA-Traces certifikater her.

Importkrav fra tredjelandet

Det første, du skal undersøge, når du finder af, at du skal rejse med dit kæledyr er, hvilke importkrav det pågældende tredjeland stiller. Nogle lande accepterer blot en sundhedsattest fra din praktiserende dyrlæge eller et EU-kæledyrspas, hvor Fødevarestyrelsen i andre tilfælde har forhandlet eksportcertifikater med lande, som kan have ret omfattende krav. Dette kan betyde flere besøg hos både din praktiserende dyrlæge og embedsdyrlægen i din lokale veterinærenhed. Det er dit ansvar at opsøge og have den korrekte information omkring de krav, der stilles til netop din rejse.

Certifikatdatabasen

Fødevarestyrelsen har en del forhandlede certifikater om hunde og katte, der kan findes i Certifikatdatabasen. Vær opmærksom på, at importkrav kan ændres, og certifikaterne kan blive forældede. Det skyldes, at Fødevarestyrelsen ikke altid bliver informeret om eventuelle ændringer. Fødevarestyrelsen opdaterer Certifikatdatabasen løbende, når ny officiel information modtages.

Det er forskelligt fra land til land, hvem der skal udfylde og underskrive certifikatet. I nogle certifikater er det den praktiserende dyrlæge, i andre er det en embedsdyrlæge, og nogle gange er det en kombination af dem begge. Det vil fremgå af certifikatet, hvem der skal udfylde og underskrive det.

Det vil ligeledes fremgå af certifikatet og informationen på certifikatdatabasen, hvilke papirer der skal udfyldes.

Det er altid dit ansvar at kontrollere, at informationen i certifikatet stadig er gældende ved at verificere dette hos det pågældende lands myndigheder.

Hvad gør du, hvis der ikke er noget certifikat?

Hvis der ikke foreligger et forhandlet certifikat til det land, som du skal rejse til, skal du først og fremmest indhente importkrav fra dette lands myndigheder. Den danske ambassade i det land, du skal rejse til, kan hjælpe dig med at indhente yderligere information.

Du kan finde den relevante ambassade her (um.dk)

Når du har indhentet de officielle importkrav, skal du kontakte din lokale veterinærenhed for den videre proces. Vær opmærksom på, at hele forløbet kan tage lang tid, så du skal begynde planlægningen i god tid.

Tidsramme, forhåndsanmeldelse og importtilladelse

De enkelte landes krav kan variere betydeligt. Derfor er det vigtigt, at du i god tid har styr på, hvad der skal gøres forud for din rejse.

Ved rejse til nogle tredjelande skal man forhåndsanmelde og planlægge sin rejse i op til 12 måneder før afrejse for at kunne få sin hund eller kat med ind. Der kan også være krav fra tredjelandet om importtilladelse, vaccination, blodprøveresultater og behandlinger mod bestemte parasitter i specifikke tidsrum forud for rejsen.

Det er dit ansvar at have styr på reglerne.

Transit gennem EU og samhandelsområdet eller andre tredjelande

Hvis du ikke rejser direkte til bestemmelseslandet, men via andre EU-lande, skal du sikre dig, at hunden lever op til EU-kravene for import eller transit.

Har du transit gennem andre tredjelande end bestemmelseslandet, skal du undersøge om, der er særlige krav om transit-tilladelse i hvert af de pågældende lande, du rejser igennem. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information.

Hvis du ikke forlader den internationale lufthavns område, er der som oftest ingen krav til transitten.

Har du husket det hele?

Har du det rigtige certifikat eller sundhedsattest til det tredjeland, du skal rejse til?

Har du styr på tidsrammen for flytningen af dit kæledyr?

Har du fået importtilladelse, hvis nødvendigt?

Har du undersøgt regler for evt. transit gennem andre tredjelande eller importkarantæne?

Har du bestilt tid hos din lokale veterinærenhed?

Har du de rigtige papirer (Vaccinations- og behandlingsattester, laboratoriesvar, sundhedsattest mm.), så embedsdyrlægen kan udfylde certifikatet korrekt?

Certifikatdatabasen

Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase indeholder alle offentliggjorte certifikater, forhandlet mellem Danmark, EU og tredjelande, samt information og vejledning til disse.

Information om Certifikatdatabasen

Gå til Certifikatdatabasen