Kæledyr fra udlandet og herreløse dyr

Læs her hvorfor det er vigtigt, at du tænker dig om, før du kaster din kærlighed på en gadehund eller et andet herreløst dyr fra udlandet.

Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet

Tænk dig om, før du kaster din kærlighed på en gadehund eller et andet herreløst dyr fra udlandet.
 
​​​​​​​​​​​​Hvor god hensigten end kan være, så kan ​​der være en alvorlig bagside ved at tage en gadehund eller et herreløst dyr med sig hjem fra udlandet. Selvom dyrene måske virker og ser sunde ud, kan de nemlig være smittet med sygdomme, som kan smitte, ikke bare andre dyr, men også mennesker.

EU's indførselskrav til dyr tager udgangspun​kt i, at man kender dyrenes oprindelse, hvilket ikke er tilfældet for herreløse dyr. Selvom dyrene lever op til kravene, er det dermed ikke en garanti for, at dyrene ikke er smittet med sygdomme. Kravene stiller nemlig ikke krav om vaccinationer, behandlinger eller test for de sygdomme, som man kan forvente at finde hos gadehunde eller andre herreløse dyr. Der er på nuværende tidspunkt ikke regler, der forbyder indførsel af herreløse dyr, hvis dyrene indføres i overensstemmelse med indførselskravene.
 

Du kan derfor risikere at tage et dyr med hjem, som bærer en ​smitsom sygdom, og som enten selv bliver sygt, smitter andre dyr, eller smitter dig og din familie. Der kan endda være tale om ret alvorlige sygdomme.

Der findes allerede flere eksempler på, at gadehunde og gadekat​te er blevet indført til EU fra lande, hvor rabies forekommer, og hvor dyrene efterfølgende har fået symptomer på rabies – i visse tilfælde også selvom de var blevet vaccineret imod rabies, inden de blev indført til EU.

Rabies er en meget alvorlig sygdom, som kan smitte til både mennesker og dyr. Der findes ingen behandling mod rabies, når der først ses symptomer, og den vil derfor altid vil have en dødelig udgang.

Gadehunde kan være smitte med en lang række sygdomme, hvoraf mange er zoonoser og derfor også kan smitte til mennesker.

Svært at vurdere dyrets sundhedsstatus

Når dyr er uden ejere, ved man af gode grunde ikke, hvor de har været, hvad de har spist, eller hvad de har været udsat for. Dyrene vil typisk ikke være blevet tilset af en dyrlæge under deres opvækst, og der kan være risiko for, at de har haft kontakt med sygdoms-inficerede vilde eller døde dyr og dermed selv være blevet smittet. Adfærdsmæssigt har de også en mere vild natur, end kæledyr almindeligvis har. 

Det kan være meget svært at afgøre, hvilke sygdomme man skal lade sådanne dyr undersøge, teste eller behandle for, da mange af sygdommene ikke overvåges, fordi ikke forekommer hos almindelige kæledyr.
 
Endelig skal man huske på, at der kan være tale om dyr, som har været udsat for psykisk belastende omgivelser, eller som har været underernæret i længere tid. Dyrene kan derfor både have svære adfærdsmæssige problemer eller være svækket, fx af kroniske sygdomme, som ikke forekommer i Danmark. Det vil ofte betyde store udgifter til dyrlægebehandlinger, som senere hen typisk ender i en aflivning.
 
Alt dette gør det særligt risikabelt at adoptere gadedyr fra udlandet. Tænk dig derfor grundigt om, før du overhovedet overvejer at tage herreløse dyr med hjem fra udlandet for at holde dem som kæledyr.
 
Vær desuden opmærksom på, at der er regler for, hvilke eksotiske dyr man som privatperson må holde.

​Læs Bekendtgørelsen​ om privates hold af visse d​yr (retsinformation.dk)
 
 

I stedet for at redde gadehunde eller herreløse dyr ét ad gangen, kan man f.eks. donere penge til lokale organisationer eller foreninger, så de får bedre muligheder for at hjælpe dyrene dér, hvor de er. Årsagen til, at der lever dyr på gaden, skal løses lokalt.

Du bør helt klart også overveje, hvad der er bedst for dyret. Uanset hvor velmenende hensigten ellers er, medfører det dyret en masse stress at blive håndteret af mennesker, undersøgt af dyrlæger, transporteret og udsat for helt nye omgivelser.

Det er altså ikke altid det bedste for sådanne dyrs skrøbelige tilstand at blive samlet op fra gaden og bragt til et nyt hjem. At få fred kan ofte være den bedste løsning.

 

På danske dyreinternater modtages der dagligt dyr, som man enten har fundet, eller som folk af den ene eller anden grund ikke kan have hos sig mere. De dyr har også brug for et nyt hjem og en kærlig familie, og de udgør slet ikke den samme sundhedsrisiko som udenlandske dyr, der kan være bærere af alvorlige sygdomme.