Hvis du finder en kat eller killing

Det kan være svært ikke at fodre en kat, der opsøger dig ved dit hjem. Læs mere om, hvorfor dette ikke nødvendigvis er en god idé, og hvilke overvejelser du skal gøre dig, inden du finder kattemaden frem.

Kommer der en kat forbi i din have, er det første, du bør gøre, at tage stilling til, om katten er skadet, syg eller afmagret. Hvis det er tilfældet, bør du kontakte Dyrenes Beskyttelses vagtcentral på telefonnummer 1812 for videre rådgivning.

Hvis katten virker sund og rask, kan du undersøge, om den er mærket eller ej.

Lad være med at fodre fremmede katte

Det kan dog være helt normal adfærd for katte at tigge om mad. Så selvom en kat færdes på din grund og virker sulten, betyder det langt fra altid, at katten ikke har et hjem, hvor den fodres tilstrækkeligt.

Har katten allerede en ejer, der fodrer tilstrækkeligt, risikerer du faktisk, at katten vil knytte sig mere til dig end sit eget hjem. Tilsvarende kan du gøre en kat, der er ejerløs, afhængig af din fodring. Hvis du påbegynder dette, bør du derfor være klar til at tage ansvar for katten, hvis det bliver nødvendigt.

Du skal derfor kun begynde at fodre en kat, hvis du har udelukket, at katten er mærket og har en ejer, og hvis du er klar til at tage ansvar for katten.

Er katten mærket?

Katte kan mærkes med øretatovering, chip og/eller halsbånd.

Hvis du kan se og aflæse en øretatovering, kan du selv forsøge at fremsøge ejeren via et af de to katteregistre ”Dansk Katteregister” og ”Det Danske Katteregister” eller bede om hjælp til fremsøgning hos en dyrlæge eller et internat.

Gå til Dansk Katteregister

Gå til Det Danske Katteregister

Kan du ikke se en øretatovering, kan katten være chipmærket. Nogle katte bliver mærket med et ”C” i det ene eller begge ører for at vise, at de er chipmærkede. Du kan kontakte en dyrlæge, der eventuelt kan scanne katten for en chip eller kontakte et internat.

Er katten mærket, kan du selv, dyrlægen eller internatet kontakte kattens ejer. Ejeren skal herefter hente katten inden for 24 timer.

Er katten hverken mærket med øretatovering, chip eller halsbånd, bør du tage stilling til, om katten virker sund og rask. Gør den det, vil den formentlig have en ejer. Katte kan bevæge sig over lange afstande og vil i de fleste tilfælde selv kunne finde hjem igen. Begynd derfor ikke at fodre katten, men se tiden an og giv den mulighed for selv at finde hjem. Det er samtidigt en god idé enten at efterlyse kattens ejere på sociale medier eller gå en tur i området og spørge, om nogen savner deres kat.

Bliver katten i området, og begynder den at se medtaget ud, fx usoigneret pels eller bliver den tynd, kan du kontakte et internat eller ringe til 1812.

Tag kontakt til internater, hvis du ikke selv kan have katten

Har du anskaffet dig en kat, som det viser sig, at du alligevel ikke har mulighed for at have, må du aldrig efterlade den. Tag kontakt til et internat og forhør dig om, hvordan de kan hjælpe dig.

Hvis du finder killinger

Hvis du finder killinger, kan du indlevere dem på et internat, der ved, hvordan man opfostrer dem.

Du kan også vælge at opflaske dem selv, men det kræver meget tid og viden. Hvis du vælger at opflaske killinger, anbefaler vi, at du tager kontakt til et internat eller andre med erfaring og gode råd.