Almindelig slangehoved (blade og blomster)

Almindelig slangehoved

Videnskabeligt navn: Echium vulgare L.

Almindelig slangehoved tilhører rubladfamilien og dens anvendelse som fødevare er ikke kendt i Europa.

Almindelig slangehoved indeholder varierende mængder af 1,2-umættede pyrrolizidinalkaloider afhængigt af den undersøgte plantedel. 1,2-umættede pyrrolizidinalkaloider er kendt for at kunne skade menneskets arveanlæg (DNA) og være kræftfremkaldende. Der er ikke nogen nedre grænse for stoffernes skadelige virkning og det frarådes derfor at indtage slangehoved, da den er sundhedsmæssig betænkelig.

Der er ikke kendskab til forvekslingsmuligheder.