Godkendelse af identifikationsmidler til dyr

Reglerne for identifikation af dyr foreskriver, at en række dyrearter skal identificeres. De anvendte identifikationsmidler skal i mange tilfælde være godkendt af Fødevarestyrelsen. Her på siden finder du en opsummering af reglerne samt oversigter over tilladte identifikationsmidler samt kodning af disse til diverse dyrearter.

Du skal anmode om godkendelse af visse identifikationsmidler

Hvis du ønsker at fremstille identifikationsmidler til brug i Danmark for dyrearterne kvæg, svin, får, geder, heste, kameler, lamaer, hjorte, fritter eller papegøjer, skal du anmode Fødevarestyrelsen om godkendelse af disse.

Du finder nederst på siden en oversigt over, hvilke identifikationsmidler der kan anvendes til de forskellige dyrearter i Danmark.

Du skal ansøge om re-godkendelse af identifikationsmidler, der er godkendt inden den 21. april 2021

Den nuværende EU-lovgivning trådte i kraft 21. april 2021. Identifikationsmidler, der er godkendt før denne dato, skal re-godkendes, hvis identifikationsmidlerne fortsat ønskes anvendt i Danmark.

Du skal benytte den samme ansøgningsblanket som ved godkendelse af identifikationsmidler.

Du skal registrere udleverede identifikationsmidler i CHR

Når du som producent udleverer identifikationsmidler, skal de udleverede produkter registreres i CHR. Det praktiske omkring registreringen skal aftales med SEGES.

Kontaktinformationer til SEGES

Nummerserie anvendt i elektroniske identifikationsmidler

Du må som producent af elektroniske identifikationsmidler kun fremstille disse med dansk landekode, hvis du har fået tildelt en nummerserie af Fødevarestyrelsen. Du får tildelt en nummerserie ved at tage kontakt til SEGES.

Kontaktinformationer til SEGES

Tekniske specifikationer for identifikationsmidlerne

Du skal som producent af identifikationsmidler overholde en række tekniske specifikationer. Disse finder du i bilag II i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 og bekendtgørelse nr. 303 af 27. marts 2015 om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder.  

Du finder nederst på siden en oversigt over, hvilken kodning de forskellige typer af identifikationsmidler skal indeholde.

Find blanket til godkendelse af identifikationsmidler herunder