Registrering af kælegrise og hobbydyr

Uanset om du holder dine dyr på hobbyplan eller med henblik på produktion, så gælder der nogle af de samme regler ift. mærkning og registrering i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).

Her på siden finder du, som ejer af kælegrise eller hobbydyr, links til yderligere information om reglerne vedr. mærkning og registrering, som gælder, når du holder disse dyr.    

Du skal være opmærksom på, at på denne side finder du kun henvisning til information om mærkning og registrering, men at du som ejer af et hobbydyr er forpligtet til at følge alle gældende regler for hold af den specifikke dyreart.

Hobbydyr kan være alt fra kælegrise til får, geder og høns, der holdes på hobbyplan. Uanset formålet, så gælder der en række krav til de forskellige dyrearter. For dyrene findes der krav om mærkning af dyrene og du skal registrere dig med en besætning i CHR, uanset om du holder ét eller flere dyr.

Registrering af besætning samt mærkning og registrering af kælegrise og hobbydyr

Du finder information om registrering af din besætning i CHR her

Du finder information om mærkning og registrering af din kælegris eller dit hobbydyr her

Særligt for hold af kælegrise

For kælegrise er der lavet en folder, hvori der er opsummeret en række regler vedr. mærkning, registrering, fodring, krav til udendørs hold mv.

Du finder folder om hold af kælegrise her